A   A   A         
Kontakt
98-220 Zduńska Wola
ul. Dąbrowskiego 6
tel.(fax) 043 823 42 74
lo1@lo1zdwola.dlaedu.pl
Dla Uczniów

Ankieta

Czy obawiasz się matury?

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Plan pracy szkoły na rok szkolny 2021/2022

Data

Wydarzenie

1 września 2021 r.

godz. 08:45 klasy 1

godz. 10:00 pozostałe klasy.

(środa)

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

3 września 2021 r.

(piątek)

Zebrania z rodzicami.

14 września 2021 r.

godz. 15:30

(wtorek)

Rada -  przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego Dyrektora na rok szkolny 2021/2022

Ostateczny termin opracowania planów pracy na nowy rok szkolny.

12 października 2021 r.

godz. 15:30

(wtorek)

Szkoleniowa rada dotycząca działań nauczycieli związanych z pracą
z uczniami z orzeczeniami i opiniami.

14 października 2021 r.

(czwartek)

godz. 09:00

Uroczystość związana z obchodami Dnia Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

15 października 2021 r.

(piątek)

Dzień dyrektorski – wolny od zajęć dydaktycznych.

1 listopada 2021 r.

(poniedziałek)

Święto Wszystkich Świętych – dzień wolny.

11 listopada 2021 r.

(czwartek)

Święto Odzyskania Niepodległości – dzień wolny.

12 listopada 2021 r.

(piątek)

Dzień dyrektorski – wolny od zajęć dydaktycznych.

16 listopada 2021 r.

(wtorek)

Godz. 10:30 - Rada szkoleniowa – przedstawienie analizy wyników matury 2021.

Godz. 17:00 – 19.00 – konsultacje dla rodziców.

14 grudnia 2021 r.
(wtorek)

Godz. 17:00 – 19:00 – konsultacje dla rodziców.

17 grudnia 2021 r.

(piątek)

Ostateczny termin poinformowania o przewidywanych ocenach śródrocznych.

5 stycznia 2022 r.

(środa)

Ostateczny termin wystawiania ocen śródrocznych.

6 stycznia 2022 r.

(czwartek)

Święto Trzech Króli – dzień wolny.

7 stycznia 2022 r.

(piątek)

Dzień dyrektorski – wolny od zajęć dydaktycznych.

14 stycznia 2022 r.

(piątek)

Koniec I półrocza.

 

17 stycznia 2022 r.

(poniedziałek)

Początek II półrocza.

18 stycznia 2022 r.

(wtorek)

godz. 15:30

Rada klasyfikacyjna I półrocza.

25 stycznia 2022 r.

(wtorek)

godz. 15:30

Plenarna rada pedagogiczna podsumowująca I półrocze.

Sprawozdania półroczne.

14 – 27 lutego 2022 r.

Ferie zimowe.

15 marca 2022 r.

(wtorek)

Godz. 15:30 - Rada szkoleniowa – tematyka do uzgodnienia.

Godz. 18.00 – 19.00 – konsultacje dla rodziców.

19 marca 2022 r.

10:00 – 13:00

(sobota)

Dzień Drzwi Otwartych Szkoły – promocja szkoły.

8 kwietnia 2022 r.

(piątek)

Ostateczny termin poinformowanie o przewidywanych ocenach końcowych w klasach trzecich.

14 – 19 kwietnia 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

22 kwietnia 2022 r.

(piątek)

Ostateczny termin wystawienia ocen końcowych w klasach trzecich.

26 kwietnia 2022 r.

(wtorek) 15:30

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna na koniec klas trzecich.

29 kwietnia 2022 r.

(piątek)

Dzień dyrektorski wolny od zajęć dydaktycznych – uroczyste zakończenie szkoły przez uczniów klas trzecich w roku szkolnym 2021/2022.

1 maja 2022 r.

(niedziela)

Święto Pracy

2 maja 2022 r.

(poniedziałek)

Dzień dyrektorski – wolny od zajęć dydaktycznych.

3 maja 2022 r.

(wtorek)

Święto Uchwalenia Konstytucji 3-Maja.

4, 5, 6 i 9 maja 2022 r.

 

Pisemne egzaminy maturalne 2022. (j. polski, matematyka, j. angielski podst. i j. angielski rozszerzony.

24 maja 2022 r.

(wtorek)

15:30 - Rada szkoleniowa – tematyka do uzgodnienia.

17.00 – 19.00 – konsultacje dla rodziców.

27 maja 2022 r.

(piątek)

Ostateczny termin podania propozycji ocen klasyfikacyjnych.

 

10 czerwca 2022 r.

(piątek)

Ostateczny termin wystawienia ocen klasyfikacyjnych.

14 czerwca 2022 r.

(wtorek) 15:30

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna na koniec roku szkolnego 2021/2022

16 czerwca 2022 r.

(czwartek)

Boże Ciało – dzień wolny.

17 czerwca 2022 r.

(piątek)

Dzień dyrektorski – wolny od zajęć dydaktycznych.

24 czerwca 2022 r.

(piątek)

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022.

27 czerwca 2022 r.

(poniedziałek) 10:00

Plenarna rada pedagogiczna – podsumowanie roku szkolnego 2021/2022.

Sprawozdania z działalności w II semestrze.