100-lecie I Liceum Ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli
Kontakt
98-220 Zduńska Wola
ul. Dąbrowskiego 6
tel.(fax) 043 823 42 74
lo1@lo1zdwola.dlaedu.pl
Dla Uczniów

Ankieta

Czy obawiasz się matury?

biologia DK

 

BIOLOGIA – Dorota Kabalska
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

czwartek 25.06.2020
klasa 1dp 
Znaczenie bakterii

środa 24.06.2020
klasa1c
Budowa i odżywianie bakterii
klasa 2c
Choroby układu powłokowego
klasa 1bp
Czynniki wpływające na aktywność enzymów
klasa 1dp
Pozostałe czynności życiowe bakterii.

wtorek 23.06.2020
klasa 2c
Budowa, funkcje układu powłokowego

poniedziałek 22.06.2020
Klasa 2c
Przemiany białek i aminokwasów
klasa 1ap
Budowa i funkcje enzymów

piątek 19.06.2020
klasa 1c
Klasyfikowanie organizmów
klasa 1dp
Sposoby odżywiania się bakterii
klasa 2c
Inne przemiany węglowodanów
Przemiany tłuszczowców. βoksydacja

czwartek 18.06.2020
MATURA
klasa 1dp 
Budowa bakterii i sinic

środa 17.06.2020
klasa1c
Podział mejotyczny
klasa 2c
czynniki egzogenne wpływające na fotosyntezę
klasa 1bp
Budowa i funkcje enzymów
klasa 1dp
Choroby wirusowe

wtorek 16.06.2020
klasa 2c
Przebieg i znaczenie fosforylacji fotosyntetycznej

poniedziałek 15.06.2020
Klasa 2c
Czynniki endogenne wpływające na fotosyntezę
klasa 1ap
Kierunki przemian metabolicznych

piątek 5.06.2020
klasa 1c
Cykl komórkowy
klasa 1dp
Cykl lityczny i lizogeniczny
klasa 2c
Fosforyzacja oksydacyjna.
Bilans energetyczny oddychania

czwartek 4.06.2020
klasa 1dp 
Budowa i klasyfikacja wirusów

środa 3.06.2020
klasa1c
Nieplazmatyczne składniki komórek
klasa 2c
Oddychanie tlenowe
klasa 1bp
Kierunki przemian metabolicznych
klasa 1dp
Przemany tłuszczowców

wtorek 2.06.2020
klasa 2c
Przebieg i znaczenie fermentacji mlekowej

poniedziałek 1.06.2020
Klasa 2c
Klasyfikacja enzymów.
klasa 1ap
Mejoza a mitoza. Apoptoza

piątek 29.05.2020
klasa 1c
Teoria endosymbiozy
klasa 1dp
Przemiany aminokwasów
klasa 2c
Czynniki egzogenne wpływające na aktywność enzymów
Czynniki endogenne wpływające na aktywność enzymów

czwartek 28.05.2020
klasa 1dp
Cylk ornitynowy i jego znaczenie

środa 27.05.2020
klasa1c
Sprawdzian – skład chemiczny organizmów
klasa 2c
Sprawdzian - strunowce
klasa 1bp
Sprawdzian – komórka jako podstawowa jednostka organizmów
klasa 1dp
Metabolizm, a hierarchiczna struktura złożonego organizmu

wtorek 26 .05.2020
klasa 2c
Mechanizm działania enzymów

poniedziałek 25.05.2020
Klasa 2c
Budowa enzymów
klasa 1ap
Sprawdzian - budowa i funkcjonowanie komórek

piątek 22.05.2020
klasa 1c
Budowa i funkcje mitochondrów
klasa 1dp
Przemiany cukrowców i tłuszczowców
klasa 2c
Uniwersalne nośniki.
Budowa i funkcje ATP

czwartek 21.04.2020
klasa 1dp
Czynniki wpływające na intensywność fotosyntezy

środa 20.05.2020
klasa1c
Budowa i funkcje plastydów
klasa 2c
Metabolizm i jego cechy
klasa 1bp
Mitoza a mejoza
klasa 1dp

Przebieg i znaczenie łańcucha oddechowego

wtorek 19.05.2020
klasa 2c
Reakcje roślin na bodźce

poniedziałek 18.05.2020
Klasa 2c
Fitohormony i substancje wpływające na rozwój roślin
klasa 1ap
Cykl komórkowy

czwartek 30.04.2020
klasa 1dp
Etapy oddychania tlenowego

środa 29.04.2020
klasa1c
Budowa i funkcje siateczki śródplazmatycznej, aparatu Golgiego, lizosomów i mikrociałek.
13.05.2020 lub 20.05.2020 SPRAWDZIAN "SKŁAD CHEMICZNY ORGANIZMÓW"
klasa 2c
Czynniki wpływające na kwietnie roślin. Fotoperiod
klasa 1bp
Przebieg podziału mitotycznego
13.05.2020 lub 20.05.2020 SPRAWDZIAN "BUDOWA I FUNKCJE ORGANELLI KOMÓRKOWYCH"
klasa 1dp
Fermentacja mlekowa i etanolowa.

wtorek 28 .04..2020
klasa 2c
Ontogeneza roślin

poniedziałek 27.04.2020
Klasa 2c

Transpracja. Czynniki wpływające na intensywność transpiracji. Transport asymilatów u roślin
klasa 1ap
Budowa i funkcje elementów nieplazmatycznych komórek

piątek 24.04.2020
klasa 1c
Cytozol – budowa i funkcje
klasa 3c
Antropogeniczne przekształcenia zasobów przyrody
klasa 1dp
oddychanie beztlenowe
klasa 2c
Azotowe związki przemiany materii
Transport wody i soli mineralnych u roślin

czwartek 23.04.2020
klasa 3c
Przypuszczalny przebieg antropogenezy. Ewolucja kulturowa człowieka.
Omówienie spraw bieżących. Zasady rekrutacji do wybranych szkół wyższych-możliwości dalszego kształcenia.
klasa 1dp
Chemosynteza – przebieg i znaczenie

środa 15.04.2020
klasa1c
Budowa i funkcje jądra komórkowego
klasa 2c
Budowa i biologia ssaków
klasa 3f
Antropogeniczne przekształcenia zasobów przyrody
klasa 1bp
Budowa i funkcje organelli nieplazmatycznych
klasa 1dp
Czynniki egzogenne wpływające na intensywność fotosyntezy.

wtorek 21 .04..2020
klasa 3f
Przypuszczalny przebieg antropogenezy
Ewolucja australopiteków i rodzaju Homo
spotykamy się o ustalonej godzinie
klasa 2c
Przegląd systematyczny i znaczenie ssaków

poniedziałek 20.04.2020
klasa 3f
Przypuszczalny przebieg ewolucji na Ziemi
https://sciaga.pl/tekst/71269-72-systematyka_czlowieka
Spotykamy się wg uzgodnień
klasa 3c
Przypuszczalny przebieg ewolucji na Ziemi
Stanowisko systematyczne człowieka. Człowiek a naczelne.
https://sciaga.pl/tekst/71269-72-systematyka_czlowieka
https://pl.khanacademy.org/humanities/world-history/world-history-beginnings/origin-humans-early-societies/a/where-did-humans-come-from
Spotykamy się wg uzgodnień
Klasa 2c
Budowa anatomiczna i znaczenie ptaków
klasa 1ap
Budowa i funkcje mitochondriów i chloroplastów
biologia
Rozwiązywanie zadań maturalnych

piątek 17.04.2020
klasa 1c
Rodzaje transportu przez błony
klasa 3c
Historia życia na Ziemi
klasa 1dp
Fosforylacja niecykliczna a cykliczna
klasa 2c
Analiza wyników sprawdzianu.
Przegląd systematyczny i znaczenie oraz budowa morfologiczna ptaków.

czwartek 16.04.2020
klasa 3c
Prawidłowości ewolucji
Omówienie  nowych zakazów w czasie epidemii. Szczególne osiągnięcia uczniów i możliwości ich wykorzystania. Matura 2020
klasa 1dp
Fosforylacja fotosyntetyczna – przebieg i znaczenie

środa 15.04.2020
klasa1c
Budowa i właściwości błon biologicznych
klasa 2c
Pochodzenie, budowa, przegląd systematyczny i znaczenie gadów
klasa 3f

Powstawanie komórek eukariotycznych. Rozwój organizmów wielokomórkowych
klasa 1bp
Budowa i funkcje mitochondriów i chloroplastów
klasa 1dp
Czynniki wpływające na intensywność fotosyntezy.

środa 8.04.2020
klasa1c
Przestrzenna organizacja komórki
klasa 2c
Rozmnażanie i rozwój płazów
klasa 3f
Hipotezy powstawania życia. Biogeneza
klasa 1bp
Budowa i funkcje cytozolu, siateczki śródplazmatycznej, aparatu Golgiego i lizosomów.
Spotykamy się wg planu
klasa 1dp
Istota autotrofizmu i jego rodzaje

wtorek 7.04..2020
klasa 3f
Rodzaje izolacji i ich wpływ na populacje.
Prawidłowości ewolucji
spotykamy się na skyp’ie o ustalonej godzinie
https://pl.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-evolution/hs-phylogeny/v/species
https://pl.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-evolution/hs-phylogeny/v/taxonomy-and-the-tree-of-life
klasa 2c
Przegląd systematyczny i znaczenie płazów
spotykamy się na skyp’ie wg planu

poniedziałek 6.04.2020
klasa 3f
Zjawisko specjacji i jego znaczenie.
klasa 3c
Zjawisko specjacji i jego znaczenie.
Rodzaje izolacji i ich wpływ na populacje.
https://pl.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-evolution/hs-phylogeny/v/taxonomy-and-the-tree-of-life
https://pl.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-evolution/hs-phylogeny/v/species
Spotykamy się wg planu
Klasa 2c
Powtórzenie wiadomości z płazińców i obleńców
klasa 1ap
Budowa i funkcje cytozolu, siateczki śródplazmatycznej, aparatu Golgiego i lizosomów.
Spotykamy się wg planu
biologia
Rozwiązywanie zadań maturalnych

piątek 3.04.2020
klasa 1c
Znaczenie białek i sposoby ich wykrywania
klasa 3c
Rodzaje specjacji
klasa 1dp
Rodzaje inhibicji enzymów
klasa 2c
Przegląd systematyczny i znaczenie ryb.
Budowa morfologiczna i anatomiczna ryb

czwartek 2.04.2020
klasa 3c
Mechanizmy izolacji rozrodczej
Możliwości dalszego kształcenia po liceum i pomaturze - ucznów klas biologiczno-chemicznych
klasa 1dp

Czynniki wpływające na aktywność enzymówśroda 1.04.2020

środa 1.04.2020
klasa1c
W celu usprawnienia pracy proszę przesłać wszystkie materiały, czy pytania na grupę lub e-mail biolog1c@wp.pl
Właściwości i budowa białek – godz.8:00
klasa 2c
W celu usprawnienia pracy proszę przesłać wszystkie materiały, czy pytania na grupę lub e-mail biolog2c@wp.pl
Budowa i biologia bezżuchwowców
klasa 3f
W celu usprawnienia pracy proszę przesłać wszystkie materiały, czy pytania na grupę lub e-mail biolog3f@wp.pl
Dryf genetyczny i znaczenie
klasa 1bp
W celu usprawnienia pracy proszę przesłać wszystkie materiały, czy pytania na grupę lub e-mail biolog1bp@wp.pl
Budowa i funkcje jadra komórkowego
klasa 1dp
W celu usprawnienia pracy proszę przesłać wszystkie materiały, czy pytania na grupę lub e-mail biolog1dp@wp.pl
Mechanizm działania enzymów

wtorek 31.03.2020
klasa 3f
W celu usprawnienia pracy proszę przesłać wszystkie materiały na biolog3f@wp.pl
spotykamy się jutro na skyp’ie
Genetyka populacyjna.  Prawo Hardy'ego-Weinberga
Zadania z genetyki populacyjnej
Proponuję 
https://pl.khanacademy.org/science/biology/her/heredity-and-genetics/v/hardy-weinberg
Inne materiały udostępnię jutro w trakcie zajęć

klasa 2c
W celu usprawnienia pracy proszę przesłać wszystkie materiały na biolog2c@wp.pl
spotykamy się jutro na skyp’ie
Kręgowce – cechy wspólne


30.03.2020
klasa 3f
W celu usprawnienia pracy proszę przesłać wszystkie materiały na biolog3f@wp.pl
Melanizm przemysłowy jako przykład mikroewolucji
Proponuję obejrzeć przesłany materiał. Spotykamy się na grupie o 9:00
https://pl.khanacademy.org/science/biology/her/evolution-and-natural-selection/v/natural-selection-and-the-owl-butterfly

klasa 3c
W celu usprawnienia pracy proszę przesłać wszystkie materiały na biolog3c@wp.pl
Genetyka populacyjna. Prawo Hardy'ego-Weinberga
Spotykamy się na grupie o 10:00
https://pl.khanacademy.org/science/biology/her/heredity-and-genetics/v/hardy-weinberg

Klasa 2c
W celu usprawnienia pracy proszę przesłać wszystkie materiały na biolog2c@wp.pl
Charakterystyka kręgowców
Spotykamy się na grupie o 12:00
 

klasa 1ap
W celu usprawnienia pracy proszę przesłać wszystkie materiały na biolog1ap@wp.pl
Budowa błon biologicznych i ich funkcje
Spotykamy się na grupie o 13:00

27.03.2020
Klasy 1c, 1dp, 2c proszę o zdjęcia notatek z zeszytu na dorotaksz@wp.pl

Klasa 1c
Kontakt e-mailowy dorotaksz@wp.pl lub przez grupę Biologia 1c
Budowa białek.
Proszę przeczytać na temat struktury białek – struktura I, II, III, i IV rzędowa. Proszę zwrócić uwagę na denaturację  na czym polega i co ją wywołuje. W podręczniku str. 38 i obejrzeć przesłany materiał.
https://pl.khanacademy.org/science/biology/macromolecules/proteins-and-amino-acids/a/orders-of-protein-structure
Proszę o notatkę w zeszycie
1) Na czym polega proces denaturacji w odniesieniu do budowy białek.
2) Podaj 3różne czynniki wywołujące denaturacji

Klasa 3c
Kontakt e-mailowy dorotaksz@wp.pl lub przez grupę Biologia IIIc
Dryf genetyczny i jego rodzaje. Str. 260
- efekt założyciela
- wąskie gardło
Proszę przeczytać w podręczniku i obejrzeć przesłany materiał który ćwiczy Wasz angielski.
https://pl.khanacademy.org/science/biology/her/heredity-and-genetics/a/genetic-drift-founder-bottleneck

Klasa 1dp
Kontakt e-mailowy dorotaksz@wp.pl lub przez grupę  BIOLOGIA1DP
Właściwości i klasyfikacja enzymów.
Przeczytać temat str. 157. W zeszytach wypisać właściwości enzymów. Pod każdą właściwością zrobić miejsce na dodatkową notatką. Klasyfikacja enzymów to tabela na stronie 157.


Klasa 2c
Kontakt e-mailowy dorotaksz@wp.pl lub przez grupę  2c BIOLOGIA
Budowa i biologia bezczaszkowców.
Przeczytać temat  o lancetniku str. 258. W zeszytach wypisać  cechy charakterystycznych dla lancetnika  oraz wspólne dla wszystkich strunowców.


26.03.2020
Klasa 3c
Kontakt e-mailowy dorotaksz@wp.pl lub przez grupę Biologia IIIc
Melanizm przemysłowy jako przykład mikroewolucji
Współczesny rynek pracy w dobie koronawirusa
Proszę przeczytać w podręczniku i obejrzeć przesłany materiał. Na grupie zamieszczę ćwiczenie
https://pl.khanacademy.org/science/biology/her/evolution-and-natural-selection/v/natural-selection-and-the-owl-butterfly

Klasa 2c
Kontakt e-mailowy dorotaksz@wp.pl lub przez grupę  2c BIOLOGIA
Charakterystyczne cechy strunowców.
Przeczytać temat str. 255. W zeszytach wypisać 10 cech charakterystycznych tylko dla strunowców oraz przeanalizować rys. 22.1 strn256

Biologia
materiały do 25 .03.2020 r
 
Klasa 1dp
Wykaż podobieństwa i różnice w budowie enzymów prostych i złożonych.
 
klasa 1c
W zeszytach - reakcja powstawania wiązania peptydowego. 
 
Klasa 2c
Opisz cechy charakterystyczne tylko i wyłącznie dla mięczaków.
Uzasadnij, ze szkarłupnie to zwierzęta o wtórnej symetrii ciała.
 
klasa 3c i 3f
Podaj 2 główne założenia lamarkizmu, które są  współcześnie aktualne.
Jakie znaczenie ma dobór naturalny, a jakie sztuczny?
 

 

Proszę przewodniczących lub innych przedstawicieli klas 1c, 1ap, 1bp, 1dp o założenie grup na Messengerze , w których członkami będą uczniowie klas oraz ja. Każda klas tytułuje grupę „ Biologia + nazwa klasy, np. Biologia 1cp”  - jest to dobry sposób na szybką komunikację.

Klasa

Data

Tematy lekcji

1c

 

 

13.03.2020

Organizacja pracy z klasą

18.03.2020

Utrwalenie wiadomości budowy i funkcji tłuszczów złożonych

20.03.2020

 

Cholesterol – budowa i funkcje u człowieka

1c

25.03.2020

Aminokwasy i wiązania peptydowe

1c

16.03.2020

Cechy sprzężone i związane z płcią.

 

23.03.2020

Zmiany w informacji genetycznej.

 

2c

14.03.2020

Organizacja pracy z klasą

 

16.03.2020

Badania przyrodnicze - przypomnienie

 

17.03.2020

Przegląd systematyczny i znaczenie mięczaków

 

18.03.2020

 

Budowa morfologiczna i anatomiczna mięczaków - podsumowanie

 

20.03.2020

 Jedność i różnorodność budowy w obrębie mięczaków

 

23.03.2020

Cechy charakterystyczne mięczaków

 

24.03.2020

Szkarłupnie – zwierzęta wtórouste

25.03.2020

Budowa i czynności życiowe szkarłupni

 

 

 

 

 

1dp

12.03.2020

Organizacja zdalnej pracy z klasą

 

13.03.2020

Katabolizm a anabolizm – utrwalenie wiadomości

 

14.03.2020

 Budowa i funkcje ATP – utrwalenie wiadomości

18.03.2020

Mechanizmy fosforylacji ADP.

 

19.03.2020

Reakcje utleniania – redukcji , zachodzące na poziomie komórki

 

20.03.2020

Reakcje łańcuchowe a cykle

 

1ap

12.03.2020

 

Organizacja zdalnej pracy z klasą- nowe predyspozycje zawodowe

                                                    

16.03.2020

 

Powtórzenie wiadomości o stawonogach- karty pracy

17.03.2020

 

Charakterystyka szkarłupni

 

16.03.2020

Wprowadzenie do strunowców na przykładzie budowy lancetnika.

 

Porównanie komórki prokariotycznej i eukariotycznej - podsumowanie

 

23.03.2020

Budowa błony komórkowej

 

 

 

3c i 3f

12.03.2020
13.03.2020 -3c

16.03.2020- 3f

Organizacja zdalnej pracy z klasą - nowe predyspozycje zawodowe
Zadania maturalne - biotechnologia, bioinformatyka

16.03.2020 – 3c

17.03.2020 – 3f

Powtórzenie wiadomości z zakresu inżynierii genetycznej

16.03.2020  3c

17.03.2020 3f

Powtórzenie wiadomości z zakresu bioróżnorodności

19.03.2020 3c

 

18.03.2020 3f

Moje obecne zasoby, a oczekiwania pracodawców

Historia ewolucji

20.03.2020 3c

23.03.2020 3f

Lamarksizm a teoria doboru naturalnego K. Darwina

23.03.2020 3c

24.03.220 3f

             

Syntetyczna teoria ewolucji

24.03.2020 3c

24.03.2020 3f

Rodzaje doboru naturalnego

Bezpośrednie dowody ewolucji

25.03.2020
26.03.2020

27.03.2020

Pośrednie dowody ewolucji z zakresu anatomii, embriologii, biogrografii, biologii molekularnej

 Współczesny rynek pracy w dobie koronawirusa
Metody datowania w paleontologii


1bp

17.03.2020

Organizacja zajęć

25.03.2020

 

Porównanie komórki prokariotycznej i eukariotycznej - podsumowanie