100-lecie I Liceum Ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli
Kontakt
98-220 Zduńska Wola
ul. Dąbrowskiego 6
tel.(fax) 043 823 42 74
lo1@lo1zdwola.dlaedu.pl
Dla Uczniów

Ankieta

Czy obawiasz się matury?

edukacja dla bezpieczeństwa

A. Juszczak

Proszę przypomnieć  tematy dotyczące broni masowego rażenia, a w szczególności broni biologicznej, oraz podstawowe zasady bezpiecznego zachowania podczas epidemii.
 
https://www.national-geographic.pl/aktualnosci/jak-zachowac-bezpieczenstwo-w-czasie-epidemii-10-kluczowych-zasad  
 
Proszę o bieżące monitorowanie oraz dokonywanie zapisów dotyczących rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce i na świecie.
 
https://pl.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2 
 
Osoby chętne mogą stworzyć prezentacje multimedialną.
 

23.03 – 27.03 edb 

Klasy 1A, IB, IC, ID, IE

Proszę nadal  śledzić sytuację dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa  SARS – CoV-2  w Polsce i na świecie. Gromadźcie informacje. Osoby chętne (indywidualnie lub  w parach ) będą mogły stworzyć prezentację multimedialną.

Temat: Ochrona ludności i dóbr kultury oraz obrona cywilna.  Międzynarodowe prawo humanitarne

Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika i w zeszycie stworzyć krótką notatkę na temat : obrony cywilnej, dóbr kultury, międzynarodowych i polskich organizacji niosących pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych oraz katastrof.

Możecie skorzystać z zasobów e podręczników

https://epodreczniki.pl/a/ochrona-ludnosci-i-dobr-kultury/D5KJYTZN

https://epodreczniki.pl/a/organizacje-pozarzadowe-chroniace-prawa-czlowieka/DHIJGjexH

Korzystając z różnych źródeł informacji ( artykuły prasowe, opracowania, raporty , strony internetowe organizacji humanitarnych ) zgromadź przykłady łamania prawa humanitarnego.

https://epodreczniki.pl/a/miedzynarodowe-prawo-humanitarne/D12rfNGbW

Wypisz w zeszycie przedmiotowym najważniejsze prawa oraz przykłady łamania międzynarodowego prawa humanitarnego zgodnie z konwencjami genewskimi oraz protokołami dodatkowymi do konwencji.

W razie pytań i konsultacji prozę o kontakt mailowy agnieszkajuszczak0@gmail.com

Pozdrawiam Was serdecznie

Agnieszka Juszczak

 

Klasy IAP, IBP, ICP, IDP, IEP 

Proszę nadal  śledzić sytuację dotycząca rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2  w Polsce i na świecie. Gromadźcie informacje. Osoby chętne (indywidualnie lub  w parach ) będą mogły stworzyć prezentację multimedialną.

Temat: Ochrona ludności i dóbr kultury oraz obrona cywilna.

Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika i w zeszycie stworzyć krótką notatkę na temat: obrony cywilnej, dóbr kultury

Możecie skorzystać z zasobów e podręczników

https://epodreczniki.pl/a/ochrona-ludnosci-i-dobr-kultury/D5KJYTZN

 

W razie pytań i konsultacji prozę o kontakt mailowy agnieszkajuszczak0@gmail.com

Pozdrawiam Was serdecznie

Agnieszka Juszczak

 

Tydzień III  30.03 – 3.04

Klasy IAP, IBP, ICP, IDP, IEP

Temat: Międzynarodowe prawo humanitarne

Dokonaj krótkiej charakterystyki międzynarodowych i polskich organizacji niosących pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych oraz katastrof

Możecie skorzystać z zasobów e podręczników

https://epodreczniki.pl/a/organizacje-pozarzadowe-chroniace-prawa-czlowieka/DHIJGjexH

korzystając z różnych źródeł informacji ( artykuły prasowe, opracowania, raporty , strony internetowe organizacji humanitarnych ) zgromadź przykłady łamania prawa humanitarnego.

https://epodreczniki.pl/a/miedzynarodowe-prawo-humanitarne/D12rfNGbW

Wypisz najważniejsze prawa oraz przykłady łamania międzynarodowego prawa humanitarnego zgodnie z konwencjami genewskimi oraz protokołami dodatkowymi do konwencji.

Przypominam o odsyłaniu  prac domowych na mój adres mailowy

W razie pytań i konsultacji proszę o kontakt mailowy agnieszkajuszczak0@gmail.com

Pozdrawiam Was serdecznie

Agnieszka Juszczak

 

Tydzień III  30.03 – 3.04

Klasy IA, IB, IC, ID, IE

W tym tygodniu przejdziemy do kolejnego działu:  pierwsza pomoc.

Temat:  Podstawowe wiadomości z zakresu pierwszej pomocy

Proszę o zapoznanie się z zagadnieniami dotyczącymi  zasad postępowania na miejscu wypadku.

Możecie skorzystać z zasobów e podręczników

https://epodreczniki.pl/a/zabezpieczenie-miejsca-wypadku/DyhwXDUgi

Proszę, abyście obejrzeli film:

https://www.youtube.com/watch?v=ElRpT0asTW8

i wykonali polecenia:

 1. Definicja: wypadek, wypadek masowy, katastrofa
 2. Wypisali ogniwa Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego oraz zadania dyspozytora i koordynatora

Przypominam o odsyłaniu  prac domowych na mój adres mailowy

W razie pytań i konsultacji proszę o kontakt mailowy agnieszkajuszczak0@gmail.com

Pozdrawiam Was serdecznie

Agnieszka Juszczak

 

06.04-17.04

Klasy IAP, IBP, ICP, IDP, IEP

Temat:  Podstawowe wiadomości z zakresu pierwszej pomocy

Proszę o zapoznanie się z zagadnieniami dotyczącymi  zasad postępowania na miejscu wypadku.

Możecie skorzystać z zasobów e podręczników

https://epodreczniki.pl/a/zabezpieczenie-miejsca-wypadku/DyhwXDUgi

Proszę, abyście obejrzeli film:

https://www.youtube.com/watch?v=ElRpT0asTW8

i wykonali polecenia:

 1. Definicja: wypadek, wypadek masowy, katastrofa
 2. Wypisali ogniwa Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego oraz zadania dyspozytora i koordynatora

Przypominam o odsyłaniu  prac domowych na mój adres mailowy

W razie pytań i konsultacji proszę o kontakt mailowy agnieszkajuszczak0@gmail.com

 

 

Klasy IA, IB, IC, ID, IE

Temat: Środki pierwszej pomocy

 

       20.04 - 24.04.2020

Klasy: IAP, IBP, ICP, IDP, IEP

Temat: Środki pierwszej pomocy. Postępowanie na miejscu wypadku

Korzystając z podręcznika szkolnego lub epodręcznika

https://epodreczniki.pl/a/podstawowe-zasady-postepowania-ratownika-na-miejscuwypadku/Ds4kwSU3E

odpowiedzcie na pytania:

 1. a) Cele i zasady udzielania pierwszej pomocy
 2. b) Charakterystyka czynności pierwszej pomocy na miejscu wypadku.
 3. c) Wezwanie służb ratunkowych (zasady)
 4. d) Wywiad ratowniczy ( wywiad SAMPLE )
 5. d) Apteczka pierwszej pomocy-jej niezbędna zawartość.

 1.Podaj numery telefonów alarmowych: 

 1. a) Europejski numer alarmowy
 2. b) Pogotowie ratunkowe, Straż pożarna, Policja
 3. c) Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
 4. d) Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

2.Napisz jakie informacje należy przekazać podczas rozmowy z dyspozytorem służb ratunkowych (podczas wzywania służb ratunkowych w przypadku nagłego zdarzenia).

 

 

Klasy: IA, IB, IC, ID, IE

Temat: Postępowanie na miejscu wypadku

Korzystając z podręcznika szkolnego lub epodręcznika

https://epodreczniki.pl/a/podstawowe-zasady-postepowania-ratownika-na-miejscuwypadku/Ds4kwSU3E

odpowiedzcie na pytania:

 1. a) Cele i zasady udzielania pierwszej pomocy
 2. b) Charakterystyka czynności pierwszej pomocy na miejscu wypadku.
 3. c) Wezwanie służb ratunkowych (zasady)
 4. d) Wywiad ratowniczy ( wywiad SAMPLE )

 1.Podaj numery telefonów alarmowych: 

 1. a) Europejski numer alarmowy
 2. b) Pogotowie ratunkowe, Straż pożarna, Policja
 3. c) Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
 4. d) Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

2.Napisz jakie informacje należy przekazać podczas rozmowy z dyspozytorem służb ratunkowych (podczas wzywania służb ratunkowych w przypadku nagłego zdarzenia)

 

 27.04- 08.05.2020

Klasa:  I A, I B, IC, ID, IE

Klasa:  IAP, IBP, ICP, IDP, IEP

Temat: Resuscytacja krążeniowo –oddechowa u dzieci

Temat: Resuscytacja krążeniowo – oddechowa u dorosłych              

Korzystając z podręcznika szkolnego lub epodręcznika

https://epodreczniki.pl/a/resuscytacja-krazeniowo-oddechowa-doroslych/DjkvZeTUo

https://epodreczniki.pl/a/resuscytacja-krazeniowo-oddechowa-dzieci/DYKDNmARA

 wykonajcie zamieszczone tam ćwiczenia  interaktywne

Odpowiedzcie na pytania:

 1.  Przyczyny i oznaki nagłego zatrzymania krążenia (NZK )
 2.  Zasady prowadzenia resuscytacji krążeniowo –oddechowej (RKO) u dorosłych
 3.  Zasady prowadzenia resuscytacji krążeniowo –oddechowej (RKO) u niemowląt i dzieci
 4.  Kolejność podstawowych zabiegów RKO
 5.  Zasady bezpieczeństwa podczas prowadzenia RKO
 6.  Zasady prowadzenie sztucznego oddychania u osoby dorosłej

 Zadania do wykonania: W zeszycie przedmiotowym .

 1. Uporządkuj - rozpisz we właściwej kolejności  poniższe czynności wykonywane w ramach Podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (BLS):

Oceń sytuację i bezpieczeństwo

Powiadom (wezwij) służby ratunkowe

 30 uciśnięć klatki piersiowej

 Udrożnij drogi oddechowe i sprawdź oddech

 2 oddechy ratownicze

 Zawołaj o pomoc

 Brak prawidłowego oddechu.

Poszkodowany nie reaguje ( nieprzytomny )

 

 1. Jakie czynności w ocenie stanu poszkodowanego oznaczają poszczególne litery według schematu ABC, napisz je: ABC
 1. Jak długo (ile sekund) powinna trwać ocena oddechu poszkodowanego i co oznacza zasada „widzę, słyszę, czuję” podczas sprawdzania oddechu?
 1. Jak jest różnica między reanimacją a resuscytacją ?
 1. Odpowiedzcie na pytania dotyczące RKO, odpowiednio u niemowląt, dzieci i osoby dorosłej ( możecie zrobić tabelkę:
 2. a) W jaki sposób sprawdzamy przytomność u niemowląt, dzieci i osoby dorosłej
 3. b) Jak udrożniamy drogi oddechowe u niemowląt, dzieci i osoby dorosłej
 4. c) W jaki sposób sprawdzamy oddech u niemowląt, dzieci i osoby dorosłej
 5. d) Jeżeli oddech jest nieprawidłowy ( brak ) u niemowląt, dzieci i osoby dorosłej
 6. e)Miejsce ucisku u niemowląt, dzieci i osoby dorosłej
 7. f) Częstotliwość uciskania u niemowląt, dzieci i osoby dorosłej
 8. g) Stosunek liczby uciśnięć do liczby wdechów u niemowląt, dzieci i osoby dorosłej
 9. h) Tempo ucisków u niemowląt, dzieci i osoby dorosłej

 

 

IA, IB, IC, ID, IE

IAP, IBP, ICP, IDP, IEP

 

Temat: Tamowanie krwotoków

Temat: Urazy kości i stawów

https://epodreczniki.pl/a/tamowanie-krwotoku/DXnX0vEFV

https://epodreczniki.pl/a/pierwsza-pomoc-w-przypadku-krwotoku/DVDztwv2I

https://epodreczniki.pl/a/urazy-konczyn/DvEYmdLqa