100-lecie I Liceum Ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli
Kontakt
98-220 Zduńska Wola
ul. Dąbrowskiego 6
tel.(fax) 043 823 42 74
lo1@lo1zdwola.dlaedu.pl
Dla Uczniów

Ankieta

Czy obawiasz się matury?

religia

  • ks. Artur Biernat

Katecheza dla klasy 1 E  (Katecheza zdalna nr 19 - 11 czerwca 2020r. )

Temat: Boże Ciało 

(Uwaga - dzień wolny od zajęć!!!)

Katecheza dla klasy 1 E  (Katecheza zdalna nr 20 - 12 czerwca 2020r. )

Temat: Dzień dyrektorski

(Uwaga - dzień wolny od zajęć!!!)

Katecheza dla klasy 1 E  (Katecheza zdalna nr 21 - 18 czerwca 2020r. )

Temat: Modlitwa drogą do Boga

Katechizm katolicki określa modlitwę jako rozmowę z Bogiem. Św. Jan Vianney widząc swego parafianina klęczącego przed tabernakulum zapytał go:  Co ty  tu robisz ? Ten mu odpowiedział:  Ja patrzę na Pana Jezusa a On na mnie. Modlitwa jest zwróceniem się ku Bogu czy to w formie skargi, krzyku udręczenie, prośby o pomoc, czy prostego zatopienia się w bezmiarze Czystego Absolutu. Jest aktem miłości i uwielbienia Tego, od Którego wszystko pochodzi. Jest wysiłkiem człowieka, by połączyć się z Bytem Niewidzialnym, Stwórcą wszelkiego istnienia, Najwyższą Mądrością, Siłą i Pięknem, Ojcem i Zbawcą wszystkich ludzi. Modlitwa to spontaniczne poruszenie naszego serca. Jest w swej istocie wzniesieniem swego ducha ku Bogu. Prawdziwa modlitwa  przedstawia pewien stan mistyczny, w którym nasza świadomość jest zatopiona w Bogu. Nie jest to stan natury intelektualnej. Pozostanie on zawsze w pewien sposób nieuchwytny i niezrozumiały dla filozofów i uczonych. Podobnie jak odczucie piękna czy miłości pozostanie modlitwa poza znajomością książkową. Po prostu w czasie modlitwy dusza odczuwa obecność Boga, tak jak się czuje ciepło słońca, czy zapach kwiatów. Pojęcia czy  słowa nie są w stanie jej opisać. Dlatego modlitwa musi się przebić przez ciemną noc inteligencji i wzbić się we wzlocie miłości ku Bogu. Modlić się to dążyć całym sobą ku Bogu. Ponieważ we wszystkim co dobre i prawdziwe  jest coś z Boga, stąd w każdym naszym poruszeniu na to co jest dobre, piękne, już jest zarys modlitwy, bo jest to jakieś dążenie nawet nie uświadomione ku Bogu.

(żródło: https://mkanior.wordpress.com/2010/01/13/modlitwa-%E2%80%93-droga-do-boga/

Zachęcam również do obejżenia:

https://www.youtube.com/watch?v=d9jGdnEidrk

Katecheza dla klas II - gich (Katecheza zdalna nr 19 - 11 czerwca 2020r. )

Temat: Boże Ciało 

(Uwaga - dzień wolny od zajęć!!!)

Katecheza dla klas II - gich (Katecheza zdalna nr 20 - 12 czerwca 2020r. )

Temat: Dzień dyrektorski

(Uwaga - dzień wolny od zajęć!!!)

Katecheza dla klas II - gich (Katecheza zdalna nr 21 - 18 czerwca 2020r. )

Temat: Być dobrym jak chleb - św. Brat Albert

Św. brat Albert Chmielowski - Adam Bernard Hilary Chmielowski - urodził się 20 sierpnia 1845 r. w Igołomi koło Krakowa. Był najstarszym z czwórki dzieci Wojciecha i Józefy.

Jako osiemnastoletni student Szkoły Rolniczo-Leśnej w Puławach brał udział w powstaniu styczniowym. W przegranej bitwie pod Mełchowem został ranny, w wyniku czego amputowano mu nogę. Po wydostaniu się z niewoli, wyjechał do Francji.

W 1864 r. rozpoczął studia malarskie w Paryżu. Po amnestii w 1865 r. przyjechał do Warszawy, gdzie również studiował malarstwo, które później kontynuował w Gandawie i w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium (1869-1874).

Po powrocie do kraju w 1874 r. tworzył dzieła, w których coraz częściej pojawiała się tematyka religijna. Malarstwo Chmielowskiego charakteryzowało się prostotą środków, naturalnością i nastrojowością. Oprócz tematyki religijnej malował również realistyczne obrazy. W latach 80-tych powstał jego słynny obraz "Ecce Homo".

Adam Chmielowski wstąpił jezuitów, jednak po pół roku opuścił nowicjat i wyjechał na Podole do swojego brata Stanisława. Tam związał się z tercjarzami św. Franciszka i prowadził pracę apostolską wśród ludności wiejskiej. W 1884 r. wrócił do Krakowa, gdzie poświęcił się służbie bezdomnym i opuszczonym.

W 1887 r. za zgodą Albina kard. Dunajewskiego przywdział habit, a rok później złożył śluby zakonne, przyjmując imię Albert i dając początek nowej rodzinie zakonnej. Założył zgromadzenia: Braci Albertynów (1888 r.) i Sióstr Albertynek (1891 r.), które oparte zostały na regule św. Franciszka z Asyżu.

Brat Albert zajmował się biednymi i bezdomnymi. Ogrzewalnie miejskie dla bezdomnych przemieniał w przytuliska. Nie dysponując środkami materialnymi kwestował na utrzymanie ubogich. Oddając się z biegiem czasu coraz pełniej posłudze ubogim rezygnował stopniowo z malowania obrazów. Służbę na rzecz bezdomnych i nędzarzy uważał za formę kultu Męki Pańskiej.

Brat AlbertZakładał domy dla sierot, kalek, starców i nieuleczalnie chorych. Pomagał bezrobotnym organizując dla nich pracę. Słynne są słowa Brata Alberta, że "trzeba każdemu dać jeść, bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież, bez dachu i kawałka chleba może on już tylko kraść albo żebrać dla utrzymania życia".

Schorowany brat Albert, "brat opuchlaków" jak go nazywano, zmarł 25 grudnia 1916 r. w Krakowie. W 1938 r. prezydent Polski Ignacy Mościcki nadał mu pośmiertnie Wielką Wstęgę Orderu Polonia Restituta za wybitne zasługi w działalności niepodległościowej i na polu pracy społecznej.

Wyniesienia Brata Alberta do chwały ołtarzy, zarówno beatyfikacji (1983 r. w Krakowie), jak i kanonizacji (12 listopada 1989 r. w Rzymie) dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II. Relikwie Świętego znajdują się w Sanktuarium Świętego Brata Alberta Ecce Homo w Krakowie.

źródło: https://www.bratalbert.com.pl/sw-brat-albert-53

Zachęcam do wysłuchania bardzo ciekawej konferencji jeśłi ktoś ma sporo czasu: https://www.youtube.com/watch?v=yGpRJ4mlUIc

 

Katecheza dla klasy 1 E i klas II (Katecheza zdalna nr 22 - 19 czerwca 2020r. )

Temat: Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej

Pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu Kościół obchodzi w Wielki Czwartek. Jednak wówczas Chrystus rozpoczyna swoją mękę. Dlatego od XIII wieku Kościół obchodzi osobną uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (zwaną potocznie Bożym Ciałem), aby za ten dar niezwykły Chrystusowi w odpowiednio uroczysty sposób podziękować.
Chrystus Pan ustanowił Najświętszy Sakrament przy Ostatniej Wieczerzy. Opisali to dokładnie wszyscy trzej synoptycy i św. Paweł Apostoł (Mt 26, 26-28; Mk 14, 22-24; Łk 22, 19-20; 1 Kor 11, 17-30). Św. Łukasz przytacza ważne słowa, którymi Chrystus Pan nakazał swoim uczniom sprawować ten Sakrament: "To czyńcie na moją pamiątkę" (Łk 22, 19). Św. Paweł dodaje, że gdyby ktoś odważył się przyjmować Eucharystię niegodnie, sam sobie przez to gotuje sąd Boży (1 Kor 11, 25-30). Apostoł Narodów zaznacza więc, że do przyjęcia Eucharystii należy przystępować z odpowiednim przygotowaniem wewnętrznym; trzeba wypełnić niezbędne warunki, którymi są stan łaski i odpowiednie przygotowanie serca.
Do żadnego sakramentu Chrystus Pan tak starannie swoich uczniów nie przygotowywał, jak do Eucharystii. Na wiele miesięcy przed jej ustanowieniem obiecał, da swoim wiernym na pokarm własne ciało, które będą mogli spożywać, jak się spożywa codzienny chleb. Wskazał przy tym, że Chleb ten będzie miał o wiele donioślejsze skutki dla człowieka niż manna, którą kiedyś Izraelici karmili się na pustyni: da im bowiem życie wieczne. Eucharystia jest tak ważnym pokarmem, że bez niej Jego uczniowie nie dostąpią zbawienia. W najdrobniejszych szczegółach przekazał nam tę mowę Pana Jezusa św. Jan Apostoł, który był obecny przy tej obietnicy (J 6, 22-70). Chrystus, aby jeszcze bardziej utrwalić w pamięci słuchaczy tę obietnicę, poprzedził ją wielkim cudem rozmnożenia chleba.

Eucharystia - realnie obecny Chrystus

źródłohttps://brewiarz.pl/czytelnia/boze_cialo.php3

Zachęcam do obejrzenia jeszcze 

https://www.youtube.com/watch?v=zyhjHq-XzaI

 

 

  • Tomasz Marczewski

 

UWAGA !!!

Ważna informacja dla wszytkich klas pierwszych z wyłączeniem klasy 1e.

 

Proszę, aby każdy z uczniów wysłał e-mail na adres : tomasz.marczewski168@wp.pl

W treści proszę napisać: imię i nazwisko, klasę oraz nr w dzienniku.

E- mail proszę zatytułować: "Propozycja oceny końcowej".

Po przysłaniu e-maila , każdy otrzyma informację zwrotną o proponowanej ocenie końcowej.

 

 

 Uwaga- konsultacje

Osoby zainteresowane konsultacjami w szkole proszę o zgłaszanie się drogą mailową do 25 maja.

 

kontakt: tomasz.marczewski168@wp.pl

 

 

 

 

Katecheza zdalna nr 18 i 19 - z dnia 26,28 i 29 maja 2020 

 dla wszystkich klas pierwszych z wyłączeniem klasy 1e

 wg tygodniowego planu zajęć.

 

Katecheza zdalna nr 18

 

Temat: Jezus Chrystus Mistrzem modlitwy. ( 48 w podręczniku)

 

 

1. Nauczyciel modlitwy.

2. Chrystus we wszytskim " słucha" Ojca.

3. Modlitwa wyrazem miłości do boga.

4. Modlitwa przemienia nas.

 

 

Katecheza zdalna nr 19

 

Temat: Kościół wezwany do modlitwy. ( 49 w podręczniku)

 

1. Modlitwa powszechna.

2. Modlitwa szkolna.

 

Praca domowa: Zwróć uwagę jak zbudowana jest modlitwa w poszczególnych wezwaniach- intencjach.

Ułóż własną modlitwę powszechną i zapisz do zeszytu.

 

 31 maja ( niedziela) obchodzimy Uroczystość  Zesłania Ducha Świętego.

 

Katecheza zdalna nr 20 i 21 - z dnia 02,04 i 05 czerwca 2020 r.

 dla wszystkich klas pierwszych z wyłączeniem klasy 1e

 wg tygodniowego planu zajęć.

 

Katecheza zdalna nr 20

 

Temat: Modlitwa drogą do Boga. ( 50 w podręczniku)

 

1. Przeczytaj wiersze wbitnych polskich poetów i zasatów się za co dziękują Panu Bogu w swoich utworach?

2. Modlitwa wstawiennicza ( krótki opis w zeszycie).

3. Modlitwa dziękczynienia ( krótki opis w zeszycie).

4. Modlitwa uwielbienia ( krótki opis w zeszycie).

 

Katecheza zdalna nr 21

 

Temat: " Zostań z nami Panie". ( 51 w podręczniku)

 

1. Przeczytaj temat.

2. Eucharystia źródłem i szczytem ( opisz w kiku zdaniach).

3. Wartość uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej.

4. Zapoznaj się z strukturą Mszy świętej- tabela s. 231.

 

Katecheza zdalna nr 22 i 23- z dnia 16,18 i 19 czerwca 2020 r.

 dla wszystkich klas pierwszych z wyłączeniem klasy 1e

 wg tygodniowego planu zajęć.

 

Katecheza zdalna nr 22

 

Temat: Tajemnica Słowa które stało się Ciałem. ( 53 w podręczniku)

1. Tejmnca Boga który stał się człowiekiem.

2. Bóg stał się człowiekiem ,aby nas zbawić.

3. Bóg stał się człowiekiem ,abyśmy poznali Jego miłość.

4.  Bóg stał się człowiekiem, abyśmy żyli z Nim w głębokiej przyjaźni.

 

Katecheza zdalna nr 23

 

Temat: Nawrócenie wymaga konkretu. ( 54 w podręczniku)

 

1. Czym jest nawrócenie ?

2. Prawdziwe nawrócenie jest drogą.

3. Pomoce na drodze nawrócenia.

4. Jak w praktyce dokonuje się nasze nawrócenie.

( Przepisz wiadomości z tego punktu do zeszytu)

 

 

katecheza zdalna nr 24 i 25- z dnia 23 i 25 czerwca 2020 r.

 dla wszystkich klas pierwszych z wyłączeniem klasy 1e

 wg tygodniowego planu zajęć.

 

katecheza zdalna nr 24

  Temat: Wydarzenie, które nadało sens naszemu istnieniu. ( 55 w podręczniku)

           1.Jezus rzeczywiście zmartwychwstał.

           2.Po zmartwychwstaniu ciało Chrystusa było…

           3.Jakie ciało zmartwychwstanie?

           4.Co oznacza zmartwychwstanie w Chrystusie?

 

 

katecheza zdalna nr 25

Temat: Prowadź nas Panie. ( 56 w podręczniku)

          1.  Jezus zostawił swoim uczniom wiele wskazań, jak powinni żyć i postępować.

          2. „ Nie wystarczy uwierzyć, że Bóg jest”.

          3. Być autentycznym chrześcijaninem to zawierzyć Bogu całe swoje życie.

          4. Podziękuj Panu Jezusowi za cały rok szkolny.

          5. Pamiętaj, aby w czasie wakacji uczestniczyć w niedzielnej Mszy świętej. Pamiętaj również o codziennej modlitwie szczególnie do Anioła Stróża, aby Tobą się opiekował.

 

 

 

  • ks. Damian Sochacki

Dziękując za naukę życzę wszystkim satysfakcjonujących wyników z matury, oraz spokojnych i zdrowych wakacji