100-lecie I Liceum Ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli
Kontakt
98-220 Zduńska Wola
ul. Dąbrowskiego 6
tel.(fax) 043 823 42 74
lo1@lo1zdwola.dlaedu.pl
Dla Uczniów

Ankieta

Czy obawiasz się matury?

Historia i Wos

Magdalena Wolfram

15.06-19.06.2020

 

 

KLASA 1 AP WOS

 

KSZTAŁCENIE ZA GRANICĄ

Proszę zapoznać się z materiałem ze stron 174-179, zostanie on udostępniony na grupie klasowej, dodatkowo polecam materiał ze strony

https://epodreczniki.pl/a/jak-zdobywac-wiedze-za-granica-czyli-ksztalcenie-w-innych-krajach-unii-europejskiej/D14TnQwF0

https://www.youtube.com/watch?v=YTEFk85XRkw

https://www.youtube.com/watch?v=fqv-eDQ8204

 w zeszycie proszę zapisać informacje na temat charakterystyki kształcenia wyższego w dwóch wybranych przez siebie krajach Unii Europejskiej.

Kontakt na Skype, w tych godzinach, kiedy mamy wos

 

KLASA 1 DP HISTORIA

 

POLSKA W PÓŹNYM ŚREDNIOWIECZU

Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika ze stron 292- 299, dodatkowo polecam materiały ze strony

https://epodreczniki.pl/a/nowe-miejsce-polski-i-litwy-w-europie/DEkzxDPYY

https://epodreczniki.pl/a/demokracja-szlachecka/DyAq0mdkb

Karta pracy do rozwiązania w zeszycie, pojawi się na grupie klasowej

 

POLSKA W XIV- XV WIEKU – PODSUMOWANIE WIADOMOŚCI Z DZIAŁU VII

Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika ze stron 300- 301,

Karta pracy do rozwiązania w zeszycie, pojawi się na grupie klasowej.

 

Kontakt na Skype, w godzinach, w których mamy historię.

 

KLASA 1 B HISTORIA

 

POLSKA DROGA DO WOLNOŚCI

Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str. 332-338, dodatkowo polecam materiały ze stron

https://epodreczniki.pl/a/powstanie-solidarnosci-i-stan-wojenny/DX9vQEMif

https://www.youtube.com/watch?v=4yUKFzYEFSg

Karta pracy do rozwiązania w zeszycie, pojawi się grupie klasowej.

 

POLSKA PO 1989 ROKU

Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str.339-343, dodatkowo polecam materiały ze strony internetowej

https://epodreczniki.pl/a/transformacja-gospodarcza-i-ustrojowa-poczatki-iii-rp/DV8wiVoeR, od fragmentu Plan Balcerowicza.

Karta pracy do rozwiązania w zeszycie pojawi się na grupie klasowej.

Kontakt na Skype, w godzinach, w których mamy historię

 

KLASA 1 B WOS

 

KSZTAŁCENIE ZA GRANICĄ

Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str.174, dodatkowo polecam materiały ze stron

https://epodreczniki.pl/a/jak-zdobywac-wiedze-za-granica-czyli-ksztalcenie-w-innych-krajach-unii-europejskiej/D14TnQwF0

https://www.youtube.com/watch?v=YTEFk85XRkw

https://www.youtube.com/watch?v=fqv-eDQ8204

Kontakt na Skype, w godzinach, w których mamy wos

 

KLASA 2 A WOS

 

MIĘDZYNARODOWY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA

Proszę zapoznać się z materiałem ze stron: 142-151, zostanie on udostępniony na grupie klasowej.

dodatkowo polecam materiał ze strony

https://epodreczniki.pl/a/organizacja-narodow-zjednoczonych-pokoj---bezpieczenstwo---wspolpraca/D1EZk96tj

w zeszycie proszę rozwiązać ćwiczenie 3 i 5.

 

INTEGRACJA EUROPEJSKA PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Proszę zapoznać się z materiałem ze stron: 154- 167, zostanie on udostępniony na grupie klasowej.

dodatkowo polecam materiał ze strony

https://epodreczniki.pl/a/unia-europejska-cele-i-etapy-integracji/DBLqR0tnw

Karty pracy do rozwiązania w zeszycie, pojawią się na grupie klasowej.

 

JAK FUNKCJONUJE UNIA EUROPEJSKA?

Proszę zapoznać się z materiałem ze stron: 170-1181, zostanie on udostępniony na grupie klasowej.

dodatkowo polecam materiał ze strony

https://epodreczniki.pl/a/instytucje-unii-europejskiej/DwGfy8ERB

karta pracy do rozwiązania w zeszycie, pojawi się na grupie klasowej.

Kontakt na Skype, w godzinach, w których mamy wos

 

W razie pytań, wątpliwości proszę pisać na adres magda.wolf76@gmail.com

 

 

PAWEŁ BACZYŃSKI

Zakres zadań na okres od 22 do 25.06.2020 r.

Nauczanie indywidualne - Klasa IA 

Historia - 24.06.2020 r.

Temat: Polska na drodze ku demokracji.

Przeczytaj tekst z podręcznika. Zapoznaj sie materiałem..https://epodreczniki.pl..Na drodze do demokracji.

Wypisz etapy wejścia Polski na drogę ku demokracji i wyślij na: pbaczynski27@gmail.com

WOS - kl. IA - 24.06.2020 r.

Temat: Konstytucja RP - powtórzenie materiału.

Powtórz kompetencje Prezydenta Polski........W razie pytań pisz na: pbaczynski27@gmail.com

 

Nauczanie indywidualne klasa ICP - 24.06.2020 r.

Historia - Temat: Wzrost znaczenia Polski w XIV wieku.

Wypisz sukcesy królów Polski w XIV wieku... Pracę wyślij na: pbaczynski27@gmail.com

Informatyka - kl. ICP - 24.06.2020 r.   

Temat: Języki programowania.

Zapoznaj się z materiałem na YouTube.pl..Najpopularniejsze języki programowania.....

 

 Nauczanie indywidualne  - Klasa IIA - 24.06.2020 r.

Historia - Temat: Rozbiory Polski.

Zapoznaj się z materiałem...https://epodreczniki.pl ..Upadek Rzeczypospolitej ..... W razie pytań pisz na:

pbaczynski27@gmail.com

Historia - klasa IIA - 24.06.2020 r.

Temat: Konstytucja 3 maja.

Zapoznaj się z materiałem...https://epodreczniki.pl...Sejm Wielki oraz uchwalenie Konstytucji 3 maja... 

W razie pytań pisz na: pbaczynski27@gmail.com

 

WOS - klasa IIA - 24.06.2020 r.

Temat: Instytucje Unii Europejskiej.

Zapoznaj się z materiałem..https://epodreczniki.pl..Unia Europejska.....

Opisz organy Unii Europejskiej i wyślij na: pbaczynski27@gmail.com

WOS - 24.06.2020 r.

Temat: Problemy Unii Europejskiej ?

Zapoznaj się z materiałem..https://epodreczniki.pl..Unia Europejska..Wypisz problemy w Unii Europejskiej?

W razie pytań pisz na: pbaczynski27@gmail.com

 

Udanych wakacji....!!!!!!!!!!!

 

 

Justyna Andrysiak – Smagłowska

Zakres zadań na okres od 22 do 25.06.2020r.

Kochani jest to ostatni tydzień naszej zdalnej pracy, rozpoczynają się wakacje, życzę Wam udanego i bezpiecznego wypoczynku oraz tego abyśmy mogli się zobaczyć 1 września.

 Klasa 2e, 2b – HIS

Temat: Droga do wolności cz.II

Proszę o przeczytanie informacji z podręcznika od str. 179 do str. 183 oraz sporządzenie notatki do zeszytu z następujących punktów

 1. Stracona dekada
 2. Okrągły stół
 3. Wybory czerwcowe – 04.06.1989r.

Proszę o przeczytanie tekstu źródłowego okrągły stół ze strony 182 a następnie o pisemną odp. na pytania znajdujące się pod tekstem.

W razie pytań bądź wątpliwości proszę o kontakt justynaandrysiaks@gmail.com         

 Klasa 1ap – historia

Temat: Kościół w średniowieczu

Proszę o przeczytanie informacji z podręcznika od str. 414 do str. 421 oraz sporządzenie notatki do zeszytu z następujących punktów

 1. Duchowość klasztorna
 2. Cystersi
 3. Przemiany życia religijnego
 4. Waldensi i katarzy
 5. Zakony żebracze

Proszę o pisemną odpowiedź na ćwiczenie 1 i 3 ze strony 421 podręcznika

W razie pytań bądź wątpliwości proszę o kontakt justynaandrysiaks@gmail.com

 Temat: Kultura średniowiecznej Europy

Proszę o przeczytanie informacji z podręcznika od str. 399 do str. 405 oraz sporządzenie notatki do zeszytu z następujących punktów

 1. Cechy średniowiecznej kultury (proszę o wpisanie do zeszytu dokładnego podziału siedmiu sztuk wyzwolonych)
 2. Znaczenie symboli i rytuałów
 3. Rozwój czytelnictwa i piśmiennictwa
 4. Szkolnictwo miejskie
 5. Architektura średniowiecza (styl romański, styl gotycki)
 6. Średniowieczna filozofia

 Proszę o pisemną odpowiedź na ćwiczenie 1 i 2 ze strony 429 podręcznika W razie pytań bądź wątpliwości proszę o kontakt justynaandrysiaks@gmail.com

 Temat: Powtórzenie wiadomości – pełnia średniowiecza w Europie

W ramach powtórzenia proszę o pisemne wykonanie w zeszycie zadań powtórzeniowych znajdujących się w książce od strony 434 - 436

 W razie pytań bądź wątpliwości proszę o kontakt justynaandrysiaks@gmail.com

 Klasa 1bp, 1cp – historia

Temat: Kultura średniowiecznej Europy

Proszę o przeczytanie informacji z podręcznika od str. 272 do str. 279 oraz sporządzenie notatki do zeszytu z następujących punktów:

 1. Kultura uniwersalna
 2. Sztuka romańska
 3. Sztuka gotycka
 4. Scholastyka i uniwersytety

 Proszę o pisemną odpowiedź na ćwiczenie 1 i 3 ze strony 279 podręcznika. W ramach powtórzenia działu Pełnia i schyłek średniowiecza proszę ustnie przeanalizować ćwiczenia podsumowujące ze strony 282 w podręczniku.

W razie pytań bądź wątpliwości proszę o kontakt justynaandrysiaks@gmail.com

 Klasa 1a, 1d, 1e – historia

Temat: Blok wschodni w latach 60. i 70.

Proszę o przeczytanie informacji z podręcznika od str. 293 do str. 299 oraz sporządzenie notatki do zeszytu z następujących punktów:

 1. Rządy Chruszczowa
 2. Podbój kosmosu
 3. Kryzys kubański
 4. ZSRR podrzędami Breżniewa
 5. Wpływy ZSRR na świecie
 6. Interwencja w Czechosłowacji
 7. Wyścig zbrojeń

Proszę o pisemną odpowiedź na ćwiczenie 2,3,4 ze strony 299 podręcznika

Dla zainteresowanych podaję link do dodatkowego materiału.

https://link.nowaera.pl/his. 380 , https://link.nowaera.pl/his. 381

W razie pytań bądź wątpliwości proszę o kontakt justynaandrysiaks@gmail.com

 Klasa 1d, 1e – WOS

Temat: Powtórzenie wiadomości – edukacja i praca

W ramach powtórzenia wiadomości z tego działu proszę o ustne przeanalizowanie pytań ze str. 200 z podręcznika

 W razie pytań bądź wątpliwości proszę o kontakt justynaandrysiaks@gmail.com


 

 

Agnieszka Chwiałkowska

 

 

Ostatni tydzień  

WOS

 

KLASY:      1bp,     1cp,     1dp,      1ep

W tym tygodniu realizujemy temat:

Kampania prezydencka w Polsce

Obserwujcie przebieg kampanii w telewizji (różne kanały), w mediach społecznościowych, w radio lub w terenie (jeśli są takie możliwości)

 Kontakt na komunikatorach społecznościowych o ustalonych godzinach

 

 KLASA  1c

W tym tygodniu realizujemy temat: Praca w Polsce i za granicą

Przydatne:

https://epodreczniki.pl/a/mobilny-pracownik---metody-i-zasady-poszukiwania-pracy/DXhnAiN0A

Kontakt na komunikatorach społecznościowych o ustalonych godzinach

 

HISTORIA

 

KLASA   1ep

Zagadnienie na ten tydzień :  Wieki średnie- podsumowanie

Kontakt na komunikatorach społecznościowych o ustalonych godzinach.

Przydatne informacje znajdziecie na:

https://epodreczniki.pl/a/srodkowe-wieki---epoka-niedoceniana/DUazLo6EO

 

KLASA   1c

Zagadnienia na ten tydzień: Wybrane konflikty XX wieku

Przydatne informacje znajdziecie:

https://epodreczniki.pl/a/swiat-na-granicy-goracej-wojny/DF3NqESvT

https://epodreczniki.pl/a/swiat-na-granicy-goracej-wojny/DF3NqESvT

https://epodreczniki.pl/a/chiny-po-ii-wojnie-swiatowej/D18qyA5rp

Kontakt na komunikatorach o ustalonych godzinach.

 

Kl. 2a

Zagadnienia na ten tydzień:  Potop szwedzki

Zachęcam także do obejrzenia jednej z części ekranizacji Trylogii  H. Sienkiewicza. (Sienkiewicz a prawda historyczna)

Kontakt na komunikatorach o ustalonych godz.

 

Kl. 2c, 2d

Zagadnienia na ten tydzień: ŚWIAT ŚRÓDZIEMNOMORSKI- podsumowanie działu

Kontakt na komunikatorach o ustalonych godzinach.