100-lecie I Liceum Ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli
Kontakt
98-220 Zduńska Wola
ul. Dąbrowskiego 6
tel.(fax) 043 823 42 74
lo1@lo1zdwola.dlaedu.pl
Dla Uczniów

Ankieta

Czy obawiasz się matury?

geografia

Anita Tosik

Konsultacje na messengerze oraz mailowo anita.tosik@onet.pl 

Tydzień 20-26 czerwca. Ostatnie tematy i zadania w roku szkolnym 2019/2020.

Dziekuję za ten rok i do zobaczenia po wakacjach:)

2BE

Temat: Globalizacja i handel międzynarodowy.

https://epodreczniki.pl/a/globalizacja/D19s9DLlb  

Temat: Formy współpracy międzynarodowej i organizacje pozarządowe.

https://epodreczniki.pl/a/film-edukacyjny/DWP4uO4nn

Temat: Konflikty międzynarodowe, terroryzm i izolacjonizm na świecie.

https://epodreczniki.pl/a/film-edukacyjny/DDDepxaxv o wpływie mediów na konflikty.

Temat: Środowisko a człowiek.

Polecam do obejrzenia dokument  – mądra refleksja na temat stanu naszej planety.

https://www.youtube.com/watch?v=osm5vyJjNY4&vl=pl

1EP

Temat: Powstanie i typy genetyczne gleb.
https://epodreczniki.pl/a/przeczytaj/DYPkPIc9z

https://epodreczniki.pl/a/animacja-3d/DIhpMyxDR

Temat: Strefy roślinne i glebowe na Ziemi.

https://epodreczniki.pl/a/jak-klimat-wplywa-na-bioroznorodnosc-i-zroznicowanie-gleb/DsIvAoxf0

1B, 1E

Temat: Działania na rzecz  środowiska.

Polecam do obejrzenia refleksyjny dokument na temat stanu naszej planety.

https://www.youtube.com/watch?v=osm5vyJjNY4&vl=pl

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Tydzień 15 – 19 czerwca 2020 r.

2BE

Temat: Obszary koncentracji przemysłu i jego restrukturyzacja.

Przeanalizuj etapy rozwoju okręgu przemysłowego. Ustal najważniejsze zmiany w strukturze gałęziowej przemysłu, zachodzące podczas restrukturyzacji okręgu.

Temat: Przemysł zaawansowanych technologii.

Na podstawie dostępnych źródeł ustal czynniki sprzyjające oraz bariery lokalizacji parku technologicznego w stolicy województwa łódzkiego.

Temat: Znaczenie usług we współczesnym świecie. Nowoczesne usługi.

https://epodreczniki.pl/a/nowoczesne-uslugi-komunikacyjne-przemiany-na-rynku-pracy/DkKmBUSW2

Temat: Turystyka i regiony turystyczne na świecie.

https://epodreczniki.pl/a/turystyka/DmJwfjWQf

Temat: Transport i łączność na świecie.

https://epodreczniki.pl/a/rozwoj-transportu-na-swiecie/D2KeYXJIa

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1EP

Temat: Rzeźbotwórcza rola wiatru.
Niszcząca rola wiatru https://epodreczniki.pl/a/przeczytaj/Dq8wEkBeb

https://epodreczniki.pl/a/symulacja-interaktywna/D14veLuQm

https://epodreczniki.pl/a/sprawdz-sie/D1DTIFkz1

Budująca rola wiatru https://epodreczniki.pl/a/przeczytaj/DJceOSbAR

Temat: Rzeźbotwórcza rola rzek i mórz
https://epodreczniki.pl/a/jak-rzeki-i-morza-przeksztalcaja-powierzchnie-ziemi/DfyD3iGk7

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1B, 1E

Temat: Oddziaływanie człowieka na środowisko naturalne.

https://epodreczniki.pl/a/globalne-ocieplenie/D17Jmz0aZ

https://epodreczniki.pl/a/przeczytaj/DTXgPsHE8

https://epodreczniki.pl/a/film-edukacyjny/D1BP8igFL

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2BE 1-5 czerwca

Temat: Zmieniająca się rola przemysłu we współczesnym świecie.
Ustal, przyczyny jakościowych i ilościowych różnic w produkcji przemysłowej państw, o różnym poziomie rozwoju gospodarczego.

Temat: Czynniki lokalizacji przemysłu.
Potrafisz wymienić przyrodnicze i pozaprzyrodnicze czynniki lokalizacji przemysłu.
Wykaż, że rola czynników lokalizacji przemysłu zmienia się wraz z upływem czasu.

Temat: Zasoby naturalne Ziemi.
Dla przypomnienia – klasyfikacja zasobów naturalnych Ziemi https://epodreczniki.pl/a/przeczytaj/DIl9x1HBx
Sprawdź się https://epodreczniki.pl/a/sprawdz-sie/D12eUUEEd
Na podstawie dostępnych źródeł informacji podaj przyczyny rosnącej roli metali ziem rzadkich
w gospodarce światowej.

Temat: Bilans energetyczny świata.
Wiesz, co oznacza  termin – bilans energetyczny oraz znasz zachodzące w nim zmiany.
Oceń, jakie znaczenie dla globalnej gospodarki, może mieć wzrost udziału gazu
i niekonwencjonalnych źródeł energii w bilansie energetycznym świata.

Temat: Produkcja energii elektrycznej.
Już wiesz, że stale wzrasta zapotrzebowanie świata na energię elektryczną oraz znasz sposoby pozyskiwania energii elektrycznej.
Odszukaj maksymalnie dużo argumentów popierających pozyskiwanie energii z elektrowni jądrowych.

 ..........................................................................................................................................................

1EP 1-5 czerwca

Temat: Wietrzenie skał i grawitacyjne ruchy masowe.
https://epodreczniki.pl/a/wietrzenie-skal/DavYQ6XTx

Wykonaj pisemnie polecenia 3, 4.1 i 4.2 z e-podreczniki.pl

Temat: Procesy krasowe.
Na podstawie podręcznika scharakteryzuj proces krasowienia, ustal czynniki go warunkujące oraz naucz się rozpoznawać formy krasu zewnętrznego i wewnętrznego.

https://epodreczniki.pl/a/przeczytaj/D1FnNYCVz  Formy krasu wewnętrznego (podziemnego)

https://epodreczniki.pl/a/animacja-3d/DtoNa8dMZ  animacja – powstawanie jaskiń

https://epodreczniki.pl/a/sprawdz-sie/D1HQRSPUi sprawdź

.................................................................................................................................................

1B, 1E 1-5 czerwca

Temat: konflikty zbrojne i terroryzm na świecie.
Na podstawie tekstu z podręcznika scharakteryzuj przyczyny i skutki konfliktów zbrojnych na świecie.
Podane w podręczniku przykłady konfliktów poddaj aktualizacji – ustal stan obecny.

https://epodreczniki.pl/a/przeczytaj/D18gwKJ3O
Na podstawie obejrzanego filmu wykonaj polecenie  poprzedzające film.
Na koniec sprawdź swoją wiedzę. https://epodreczniki.pl/a/sprawdz-sie/DgEmTj6xA

................................................................................................................................................

Wzsystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka. Zadanka jutro.

.......................................................................................................................................................

2B,E 25 – 26 maja

Temat: Produkcja roślinna na świecie https://epodreczniki.pl/a/zroznicowanie-rozmieszczenia-upraw-na-swiecie/Dmg68JX7s   Notatka oraz polecenia: 1. , 3. i 5.

Temat: Produkcja zwierzęca na świecie. https://epodreczniki.pl/a/zroznicowanie-rozmieszczenia-chowu-zwierzat-gospodarskich-na-swiecie/D1FdNmLxD   
 Notatka oraz polecenia 1. – 5.1.

Temat: Rybactwo na świecie. https://epodreczniki.pl/a/swiatowa-gospodarka-morska/DEeQ4JpiO
Notatka oraz polecenie 1., dla chętnych dodatkowo 3.1.

Temat: Leśnictwo na świecie.  https://epodreczniki.pl/a/rozmieszczenie-lasow-na-swiecie-rabunkowa-i-racjonalna-gospodarka-lesna/DJ8K0Y6la
Notatka oraz polecenie 2, dla chętnych dodatkowo: polecenia: 1 i 4.1.

1EP 25-29 maja

Temat: Odtwarzanie i datowanie dziejów Ziemi.

Temat: Kronika dziejów Ziemi.

https://epodreczniki.pl/a/jak-poznano-dzieje-ziemi/DjFDh4plH oraz podręcznik temat 8 i 9.
Notatka oraz polecenia do wykonania pisemnego:  1. z e-podreczniki.pl oraz 1. i 2./222 podręcznik.

1B, 1E – 25-29 maja

Temat: Współpraca międzynarodowa. https://epodreczniki.pl/a/integracja-panstw/DxAI74bys
oraz podręcznik.
Pisemnie: notatka, polecenie: 3.1. z e-podreczniki.pl oraz: Podaj pełne nazwy 6 organizacji międzynarodowych, do których należy Polska.

...........................................................................................................................................................

1BE 18-22.05

Temat: Globalizacja.
Na podstawie tekstu podręcznika i https://epodreczniki.pl/a/globalizacja/D19s9DLlb
wykonaj notatkę w zeszycie.

 1. Pojęcie i przejawy globalizacji.
 2. Płaszczyzny globalizacji.
 3. Wskaźnik (indeks) globalizacji. proszę o indywidualny kontakt.
 4. Pozytywne i negatywne skutki globalizacji.
  Uczniowie klasy 1E, którzy nie uczestniczyli w grupowym projekcie dotyczacym turystyki,
  proszę o indywidualny kontakt.

1 EP 18-22 maja

Aktualny tydzień przeznaczamy na sfinalizowanie Waszych projektów związanych z obserwacją pogody. Czekam na zdjęcia z opisem do poniedziałku. Tylko 3 osoby mają zakończoną pracę. 

 

2BE 18-22 maja

Temat: Uwarunkowania rozwoju rolnictwa na świecie.

 1. Pojęcie i funkcje rolnictwa.
 2. Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju rolnictwa.
 3. Pozaprzyrodnicze uwarunkowania rozwoju rolnictwa.
 4. Użytkowanie ziemi na świecie. https://epodreczniki.pl/a/przeczytaj/D5GGCooRr

Temat: Rolnictwo uprzemysłowione i rolnictwo ekologiczne.

 1. Przyczyny i skutki rozwoju rolnictwa uprzemysłowionego.
 2. Przyczyny i skutki rozwoju rolnictwa ekologicznego.

Temat: Typy rolnictwa i główne regiony rolnicze na świecie.

 1. Typy rolnictwa na świecie.
 2. Rolnictwo ekstensywne a intensywne.
 3. Charakterystyka regionów rolniczych na świecie.

Do wszystkich tematów wykonajcie notatkę w zeszycie.
Praca dla chętnych: Na podstawie dostępnych źródeł informacji uzasadnij swój stosunek
do żywności genetycznie modyfikowanej.


Tydzień 11-15 maja

1B, E 11-15 maja 2020 r.                                                                          

Temat: Wyżywienie na świecie. https://epodreczniki.pl/a/zywnosc-na-swiecie-pomoc-glodujacym/Ds59cZpbp oraz podręcznik.

 1. Nadprodukcja i niedobory jedzenia.
 2. Obszary głodu i niedożywienia.
 3. Przyczyny i skutki głodu.
 4. Czynniki warunkujące dietę ludzi.
 5. Sposoby ograniczania głodu.
 6. Organizacje angażujące się w pomoc głodującym.

Zadanie dla chętnych:
Na podstawie dostępnych źródeł przedstaw sytuację  żywieniową w wybranym kraju świata. Zdiagnozuj problem dotyczący wyżywienia oraz przedstaw sposoby jego ograniczania. Wskaż mocne i słabe strony podejmowanych działań.

Pracę, w formie pliku Word, przesyłajcie na mojego maila, do końca tygodnia (do piątku 15 maja).

.......................................................................................................................................................

1EP 11-15 maja 2010 r.

Temat: Plutonizm i wulkanizm.

 1. Pojęcie magmatyzmu, wulkanizmu i plutonizmu.
 2. Plutonizm i jego skutki.
 3. Wulkanizm i jego skutki.
 4. Rodzaje i produkty erupcji wulkanicznych.
 5. Klasyfikacja wulkanów.
 6. Budowa stożka wulkanicznego – rysunek.
 7. Rozmieszczenie wulkanów na Ziemi.

Zadanie 1.
Wyjaśnijcie różnicę między lawą a magmą. Nie definiujcie, tylko wskażcie różnicę.

Zadanie 2.
Wykorzystując różne źródła informacji geograficznej, wyjaśnijcie podając 3 przykłady, w jaki sposób wybuchy wulkanów przyczyniają się do zmian klimatycznych. Przy każdym przykładzie podajcie źródło informacji.
Temat: Trzęsienia ziemi, ruchy epejrogeniczne i izostatyczne.

 1. Pojęcie trzęsienia ziemi, rodzaje i sposoby przemieszczania się fal sejsmicznych.
 2. Sposoby pomiaru trzęsień ziemi.
 3. Klasyfikacja trzęsień ziemi.
 4. Rozmieszczenie i skutki trzęsień ziemi.
 5. Ruchy epejrogeniczne - ich charakterystyka i skutki.
 6. Ruchy izostatyczne – ich charakterystyka i skutki.

Zadanie 3.
Na podstawie dostępnych źródeł wymieńcie działania mające na celu zmniejszenie liczby ofiar trzęsień ziemi oraz ograniczenie powodowanych przez nie strat materialnych.

Zadania opracowujecie w grupach do piątku 15 maja 2020 r. , liderzy przesyłają odpowiedzi na moją pocztę, w formie pliku Word.

............................................................................................................................................................

2BE 11.05 – 15.05.2020 r.

Temat: Urbanizacja na świecie.

 1. Pojęcie, cechy i aspekty (płaszczyzny) urbanizacji.
 2. Fazy urbanizacji – przyczyny i skutki.
 3. Wskaźnik urbanizacji i jego zróżnicowanie na świecie.
 4. Pozytywne i negatywne skutki urbanizacji.

Zadanie1.
Zinterpretuj określenie „miejski styl życia”.

Zadanie 2.
Określ, które fazy urbanizacji  są charakterystyczne dla  krajów wysoko rozwiniętych, a które dla krajów słabo rozwiniętych gospodarczo. Wyjaśnij przyczyny zróżnicowania.

Zadanie3.
Wyjaśnij pojęcie urbanizacji pozornej oraz podaj 2 przykłady państw, z Ameryki Łacińskiej, gdzie taki rodzaj urbanizacji występuje.

Temat: Największe miasta świata.

 1. Pojęcie megamiasta.
 2. Rozmieszczenie największych miast świata.
 3. Formy koncentracji miejskich i ich przykłady.

Temat: Życie w wielkim mieście.

 1. Zalety życia w wielkim mieście
 2. Wady życia w wielkim mieście.

Zadanie 4.
Korzystając z różnych źródeł informacji geograficznej, podaj 4 fakty dotyczące problemów życia
w wielkim mieście.
Podając fakt zapisz jego źródło.

Zadanie 5.
Wykorzystując 3 przykłady ze świata i Polski, przedstaw zmiany zachodzące w przestrzeni miejskiej, które wpływają na poprawę jakości życia w mieście.

Na rozwiązania czekam do piątku (15 maja).


Pozdrawiam, Anita Tosik

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

                                                                                                                                                                                   

M.Szewczyk

TYDZIEŃ 22.06.-26.06

klasy 1ap, 1bp, 1cp,1dp

Temat: Rzeżbotwórcza działalność morza i rzeźbotwórcza działalność wiatru.

Proszę zapoznać się z treścią podręcznika  oraz platforma 

https://epodreczniki.pl/a/jak-rzeki-i-morza-przeksztalcaja-powierzchnie-ziemi/DN7pBMvqQ

https://epodreczniki.pl/a/jak-wiatr-wplywa-na-rzezbe-powierzchni-ziemi/D6o6mUlBh

wypiszcie do zeszytu formy powstałe w wyniku działalności morza oraz rodzaje wybrzeży

Wypiszcie rodzaje wydm i pustyń zewzględu na budowę

klasy 1a, 1c, 1d

Temat Działania na rzecz odbudowania równowagi ekologicznej.

Zapoznajcie się z treścią podręcznika i wypiszcie do zeszytu międzynarodowe formy ochrony przyrody.

TYDZIEŃ 15.06- 19.06

klasy 1ap, 1bp, 1cp, 1dp

temat: Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich i lądolodów.

Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku oraz na platformie  https://epodreczniki.pl/a/jak-lodowce-i-ladolody-przeksztalcaja-powierzchnie-ziemi/DJxXwGMA9

Do zeszytu proszę wpisać formy powstałe po przejściu lodowców i lądolodów.

klasy 1a, 1c, 1d

TEMAT = Oddziaływanie człowieka na środowisko.

Proszę zapoznać się z treścią z podręcznika oraz na platformie https://epodreczniki.pl/a/pozaprzyrodnicze-czynniki-zmieniajace-relacje-czlowiek-srodowisko/DODvpZavn

Wykonajcie zadania pod tematem.

W razie pytań zapraszam na konsultacje na maila lub na platformę discord :)

Zdrówka z  okazji DNIA DZIECKA :)

tydzień 1.06.-5.06

klasy 1ap, 1bp,1cp, 1dp

TEMAT - Analiza sprawdzainu. Rzeźbotwórcza działalność rzek.

Zapoznajcie się z tematem w podręczniku i na platformie https://epodreczniki.pl/a/jak-rzeki-i-morza-przeksztalcaja-powierzchnie-ziemi/DN7pBMvqQ (tylko rzeki)

Do zeszytu wypiszcie formy powstałe w wyniku działalności rzeki.

Klasy 1a, 1c, 1d

TEMAT - Konflikty zbrojne i terroryzm.

Zapoznajcie się z tematem w podręczniku i na platformie https://epodreczniki.pl/a/konflikty-zbrojne-we-wspolczesnym-swiecie/DtXFbf0BZ

W zeszycie odpowiedzcie na pytanie -  Na jaką pomoc może liczyć uchodźca w Polsce?

 tydzień 25.05-29.05

klasy 1ap 1bp, 1cp.1dp

temat Procesy wewnętrzne kształtujące litosferę - sprawdzian poprzez platformę DISCORD

klasy 1a, 1c, 1d

Temat: Współpraca międzynarodowa. Organizacje międzynarodowe.

Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku oraz z tematem  przedstawionym na platformie -  https://epodreczniki.pl/a/cele-i-znaczenie-integracji-panstw/DYbFS1rth

jako pracę domową proszę wykonać ćw. 4.1 

 tydzień 18.05-23.05

klasy 1ap 1bp, 1cp.1dp

temat Procesy wewnętrzne kształtujące litosferę - podsumowanie. Wietrzenie. Procesy krasowe.

 Proszę wykonać w zeszycie - Sprawdź, czy potrafisz!

za tydzień sprawdzian na platformie discord.

Proszę zapoznać się z treścią z podręcznika - Wietrzenie. Procesy krasowe oraz z treścią na platformie https://epodreczniki.pl/a/wietrzenie-skal/D7hpoeA45

Praca domowa na podstawie treści z epodreczniki.pl
Polecenie 4.1

Wymień i scharakteryzuj trzy podstawowe typy wietrzenia.

Polecenie 4.2

Wykaż związek między warunkami klimatycznymi i typem skał a intensywnością procesów wietrzenia.

 

klasy 1a 1c 1d

 TEMAT: Globalizacja. przyczyny i skutki.

Proszę zapoznać się z tematem na platformie epodręczniki

https://epodreczniki.pl/a/globalizacja/DcRTcRal

Proszę wykonać do zeszytu polecenie 2 oraz z pracy domowej polecenie 3.2

Dla chętnych - proszę o rozwiazanie zadań pod koniec treści.

zapraszam na konsultacje poprzez maila magda.sz32@wp.pl  lub platformę DISCORD

 

pozdrawiam,

Magdalena Szewczyk