100-lecie I Liceum Ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli
Kontakt
98-220 Zduńska Wola
ul. Dąbrowskiego 6
tel.(fax) 043 823 42 74
lo1@lo1zdwola.dlaedu.pl
Dla Uczniów

Ankieta

Czy obawiasz się matury?

matematyka


poziom podstawowy do samodzielnej pracy:

https://szaloneliczby.pl/mailster/108962/6df519bb21a6257e3d8d337914d5a051/aHR0cHM6Ly9zemFsb25lbGljemJ5LnBsLw

https://szaloneliczby.pl/kurs-maturalny-matematyka-poziom-podstawowy/

DLA MATURZYSTÓW

1)      Na stronie CKE również maturzyści znajdą zbiory zadań do powtarzania materiału ze wszystkich przedmiotów. WARTO zapoznać się nimi pod linkiem - zbiory zadań dla maturzystów.

2)      Zgodnie z zapowiedziami Politechnika Łódzka przygotowała bezpłatne matury próbne dla maturzystów z matematyki, fizyki i chemii. Każdy maturzysta może przystąpić do rozwiązywania testów online na platformie www.infimat.p.lodz.pl 

 Plan na najbliższy tydzień

E. Kaczmarek

15.06.2020r.- 26.06.2020r.

KLASA 1c
Zgodnie z ustaleniami i materiałami przesłanymi drogą mailową:

1.Analiza matury podstawowej 2020 z matematyki -  rozwiązywanie zadań z zakresu klasy pierwszej

2.Zależność między funkcjami trygonometrycznymi tego samego kąta ostrego – tożsamości trygonometryczne

3.Rozwiązywanie zadań utrwalających zagadnienia z zakresu planimetrii i tyrgonometrii


KLASA 1bp

Zgodnie z ustaleniami i materiałami przesłanymi drogą mailową.

1.Analiza matury podstawowej 2020 z matematyki -  rozwiązywanie zadań z zakresu klasy pierwszej

2.Postać iloczynowa, kanoniczna, ogólna funkcji kwadratowej - ćwiczenia

3.Nierówności kwadratowe

4. Rozwiązuwanie zadań - utrwalenie wiadomości z zakresu funkcji kwadratowej 


KLASA 2a
Zgodnie z ustaleniami i materiałami przesłanymi drogą mailową.    
Realizacja tematów z podstawy programowej:
1. Analiza matury podstawowej 2020 z matematyki -  rozwiązywanie zadań z zakresu klasy pierwszej i drugiej

2. Symetria środkowa w układzie współrzędnych

3. Utrwalenie wiadomości - geometria analityczna

KLASA 2b
Zgodnie z ustaleniami i materiałami przesłanymi drogą mailową.
Realizacja tematów z podstawy programowej:
1. Analiza matury podstawowej 2020 z matematyki -  rozwiązywanie zadań z zakresu klasy pierwszej i drugiej

2. Przekroje ostrosłupów

3. Obliczanie pól powierzchni i objętości wielościanów z wykorzystaniem poznanych własności – rozwiązywanie zadań

     maturalnych

4. Powtórzenie wiadomości - stereometria

W razie pytań i wątpliwości zachęcam do kontaktu mailowego: edyta.edkaa@gmail.com
A.Szulc

26-30 października 2020 r.

1 a     

 • Działania na przedziałach - ćwiczenia
 • Rozwinięcie dziesiętne liczb rzeczywistych
 • Notacja wykładnicza

1 d   

 • Konstrukcja liczb niektórych liczb niewymiernych
 • przedziały liczbowe i ich własności.
 • Działania na przedziałach liczbowych.

2 ap     

 • Pojęcie wyrażenia algebraicznego
 • Działania na wyrażeniach algebraicznych

 

2 ep     

 • Dzielenie wielomianów, przykłady
 • Rozkład wielomianu na czynniki
 • Pierwiastki wielomianów i ich zastosowanie

3 e     

 • Wprowadzenie do kombinatoryki
 • Wariacje i ich zastosowanie
 • Kombinacje i ich zastosowanie

 

                Dołączam pozdrowienia,  Anna Szulc mail:aszulc144@gmail.com

    

P. Machalski

Plan na tydzień 15 - 19 czerwca 2020

 

Klasa 1 A

Temat: Analiza wybranych zadań tegorocznej matury z matematyki

 
Klasa 1 cp
 
Temat: Analiza wybranych zdań tegorocznej matury z matematyki
 
 
 

B.Waligórska

15.06.2020r. - 25.06.2020r.

Klasa 1ap

        1) Miary kątów w trójkącie

        2) Trójkąty przystające

        3) Twierdzenie Talesa

 

Klasa 1b

      1) Wzajemne położenie prostej i okręgu

      2) Wzajemne położenie dwóch okręgów.

      3) Układy równań stopnia drugiego.

      4) Koło w układzie współrzędnych.

 

Klasa 1d

      1) Wzajemne położenie prostej i okręgu

      2) Wzajemne położenie dwóch okręgów.

      3) Układy równań stopnia drugiego.

      4) Koło w układzie współrzędnych.

 

Klasa 2d

      1) Działania na wektorach.

      2) Wektory - zastosowania.

      3) Jednokładność.

      4) Symetria osiowa i środkowa 
Materiały przesyłane są na grupy klasowe.

W przypadku pytań lub problemów proszę o kontakt mailowy   b.waligorska999@gmail.com


 


A.Raźniewska

 


15.06.2020r.-26.06.2020r.

 

Klasy IE, IDP oraz IIC

Wszelkie informacje dotyczące realizacji materiału i terminu odsyłania zadań do nauczyciela każdy otrzymuje na swój adres mailowy.

 

KLASA 1E

 1. Wzajemne położenie dwóch okręgów.
 1. Wzajemne położenie okręgu i prostej.
 1. Układy równań drugiego stopnia.
 1. Koło w układzie współrzędnych
 1. Działania na wektorach.
 2. Wektory-zastosowania.

 

KLASA 1DP

 1. Twierdzenie Talesa.
 2. Wielokąty podobne.
 3. Trójkąty podobne.
 4. Pola wielokątów podobnych.
 5. Twierdzenie o dwusiecznej kąta w trójkącie.

 


KLASA 2C

 1. Odległość punktów w układzie współrzędnych.
 1. Środek odcinka.
 1. Symetria osiowa.
 1. Symetria środkowa.
 1. Powtórzenie wiadomości z planimetrii.