A   A   A         
Kontakt
98-220 Zduńska Wola
ul. Dąbrowskiego 6
tel.(fax) 043 823 42 74
lo1@lo1zdwola.dlaedu.pl
Dla Uczniów

Ankieta

Czy obawiasz się matury?

Rada Rodziców

Rada Rodziców

Dane dotyczące dobrowolnej wpłaty na radę rodziców:

Rada Rodziców przy I LO ul. Dąbrowskiego 6, Zduńska Wola

Konto nr: 69 9279 0007 0031 1542 2000 0010

Tytuł wpłaty: imię i nazwisko ucznia oraz  klasa do której uczęszcza .