A   A   A         
Kontakt
98-220 Zduńska Wola
ul. Dąbrowskiego 6
tel.(fax) 043 823 42 74
lo1@lo1zdwola.dlaedu.pl
Dla Uczniów

Ankieta

Czy obawiasz się matury?

Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków I LO

Zarząd Stowarzyszenia:
Przewodnicząca Zarządu Agata Kulda
Za-ca Przewodniczącego Aleksander Kowalczyk
Za-ca Przewodniczącego Justyna Andrysiak-Smagłowska
Skarbnik Gabriela Zduniak
Sekretarz Anna Hillebrand
Członek Zarządu Monika Kiedrowska
Członek Zarządu Aleksandra Kubiak
Członek Zarządu    Maria Góral
Członek Zarządu Barbara Paczesna
Członek Zarządu Barbara Pawlak
Członek Zarządu Iwona Hillebrand
Członek Zarządu Antonina Macherzyńska
Członek Zarządu Grażyna Kęder
Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Mikołajczyk
Członek Komisji Elżbieta Gostyńska
Członek Komisji Dorota Kabalska
Członek Komisji Anna Ślusarek
Członek Komisji Anna Szulc

Kontakt: st.wychowankow1916@gmail.com


Celami Stowarzyszenia są:

  • Pielęgnowanie tradycji byłego gimnazjum i Liceum im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli (zwanym dalej Szkołą).

  • Upowrzechnianie wiedzy o szkole, jej historii oraz aktualnych osiągnieć.

  • Utrzymywanie więzi między Szkołą, a jej wychowankami i wychowawcami, nawiązywanie kontaktów z wychowankami i sympatykami Szkoły.

  • Podejmowanie działań służących rozwojowi oświatowemu i kulturalnemu Szkoły.

  • Branie czynnego udziału w życiu Szkoły, współpraca z gronem pedagogicznym i uczniami.