A   A   A         
Kontakt
98-220 Zduńska Wola
ul. Dąbrowskiego 6
tel.(fax) 043 823 42 74
lo1@lo1zdwola.dlaedu.pl
Dla Uczniów

Ankieta

Czy obawiasz się matury?

Dodatkowe dni wolne 2020/2021

Wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

 w roku szkolnym 2020/2021.