A   A   A         
Kontakt
98-220 Zduńska Wola
ul. Dąbrowskiego 6
tel.(fax) 043 823 42 74
lo1@lo1zdwola.dlaedu.pl
Dla Uczniów

Ankieta

Czy obawiasz się matury?

Biblioteka

Biblioteka szkolna

Księgozbiór szkolny liczy ok. 18 tys. woluminów. Znajdują się w nim oprócz książek także zbiory specjalne: filmy edukacyjne i fabularne na kasetach VHS i DVD, pakiety multimedialne, encyklopedie, słowniki, dokumenty szkolne: statuty, przedmiotowe systemy oceniania, standardy wymagań egzaminacyjnych, czasopisma.
Biblioteka posiada też częściowo zachowany zbiór książek z początków działalności szkoły. Najstarsze z nich pochodzą z połowy XIX wieku.
W wypożyczalni, czytelnicy mogą skorzystać z trzech komputerów z dostępem do katalogów bibliotecznych, Internetu i programów edukacyjnych. Można znaleźć tu wzory sporządzania bibliografii załącznikowych i inne przydatne informacje.
W wypożyczalni jest wolny dostęp do półek z książkami, wszystkie czynności związane z ewidencją, udostępnianiem i wyszukiwaniem informacji w katalogach są zautomatyzowane.  
Galeria zdjęć

Czytelnia

Posiada 32 miejsca do pracy, telewizor, odtwarzacz.

Magazyn biblioteki mieści w sobie zbiory materiałów archiwalnych: najstarsze woluminy  przechowywane w szkole od najwcześniejszych lat jej istnienia, oprawione stare roczniki wybranych czasopism, lektury szkolne obowiązujące  dawniej, wydawnictwa nurtu realizmu socjalistycznego, powielające się egzemplarze aktualnego księgozbioru.

Godziny pracy biblioteki:

Poniedziałek

8:30 - 14:30

Wtorek

8:30 - 14:30

Środa

8:30 - 14:30

Czwartek

8:30 - 14:30

Piątek

8:30 - 14:30

W bibliotece czekają na Was służąc  pomocą i radą  nauczyciele bibliotekarze:  Iwona Chmiel i Bożena Lis