A   A   A         
Kontakt
98-220 Zduńska Wola
ul. Dąbrowskiego 6
tel.(fax) 043 823 42 74
lo1@lo1zdwola.dlaedu.pl
Dla Uczniów

Ankieta

Czy obawiasz się matury?

Projekt "Moja wymarzona ekopracownia"

Projekt „MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA” realizowany w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w Łodzi.

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli otrzymało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w konkursie na dofinansowanie zadań z dziedziny edukacji ekologicznej pn.” Moja wymarzona ekopracownia”.

Nazwa zadania:

„TY JEDEN DECYDUJESZ, JAKI JEST I BĘDZIE ŚWIAT” – utworzenie ekopracowni w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli.

Wartość ogólna Zadania:

51.632,00 zł.

Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w PLN:

38.000,00 zł. (dotacja)

Opis zakresu projektu:
2014 rok
 1. Zakup pomocy dydaktycznych związanych bezpośrednio z edukacją ekologiczną – 6.389.30 zł.
 2. Zakup sprzętu audiowizualnego, komputerowego – 7.147,01 zł.
 3. Zakup stołów uczniowskich, stołu demonstracyjnego, krzeseł, tablicy białej ceramicznej suchościernej, szaf, gabloty, rolet, pojemnika do segregacji odpadów – 20.101,70 zł.
 4. Zakup roślin doniczkowych – 450,00 zł.
 5. Prace remontowe (malowanie ścian i sufitu, wymiana oświetlenia i armatury wodno-kanalizacyjnej) – 17.543,99 zł.
 6. Efekty ekologiczne, w roku szkolnym 2014/2015, będą osiągane poprzez:
  a) realizację haseł z podstaw programowych: przyrody, biologii, chemii, fizyki
  i geografii w klasach pierwszych, drugich i trzecich, z wykorzystaniem zasobów pracowni,
  b) włączanie młodzieży w akcje ekologiczne (zbieranie surowców wtórnych i elektro-odpadów, zakładanie budek lęgowych dla ptaków itp.),
  c) organizowanie konkursów o tematyce ekologicznej (fotograficzny, literacki, eko-moda, plastyczny).