100-lecie I Liceum Ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli
Kontakt
98-220 Zduńska Wola
ul. Dąbrowskiego 6
tel.(fax) 043 823 42 74
lo1zdwola@gmail.com
Dla Uczniów

Ankieta

Czy obawiasz się matury?

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2014”

Nabór 2017/2018

Zarządzenie Nr 26/2017 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.

Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym

Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum.

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do i Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli

Drogi Kandydacie!

Stajesz obecnie przed podjęciem jednej z najważniejszych decyzji w Twoim życiu – sam  decydujesz, do których szkół i klas będziesz kandydował. To, do której szkoły i klasy  zostaniesz zakwalifikowany zależy przede wszystkim od ilości punktów, które uzyskasz za  oceny kończące gimnazjum, wynik egzaminu oraz za inne osiągnięcia i co jest równie ważne
odpowiedniego ułożenia listy Twoich preferencji.
Powodzenia!

Zanim podejmiesz ostateczną decyzję dokładnie przeanalizuj oferty szkół pod kątem Twoich  zainteresowań oraz perspektyw dalszej kariery (nauki, pracy).

Pamiętaj 1:

Masz prawo kandydować najwyżej do trzech szkół, ale możesz w nich wybrać dowolną ilość klas w określonej przez Ciebie kolejności – to są Twoje preferencje! 

Uwaga! 
Wybierając większą liczbę klas w naszej szkole zwiększasz swoje szanse w rekrutacji. 

Pamiętaj 2:

Układając swoje preferencje określasz na której klasie najbardziej Tobie zależy – ta będzie na pierwszej pozycji, natomiast ostatnie zajmie klasa, na której najmniej Tobie zależy.

Wzorem lat ubiegłych nabór prowadzony jest drogą elektroniczną.

Adres strony internetowej elektronicznej rekrutacji:

www.lodzkie.edu.com.pl


Uwaga! 
Abyś mógł wziąć udział w elektronicznym naborze musisz mieć przydzielone konto w systemie. Z gimnazjum powinieneś otrzymać hasło i login do systemu. Po otrzymaniu tych danych zaloguj się na stronie internetowej www.lodzkie.edu.com.pl 
Ta uwaga dotyczy uczniów, którzy rejestrują się samodzielnie 
Po pierwszym logowaniu możesz zmienić hasło, użyj hasła łatwego do zapamiętania i nikomu go nie udostępniaj. 


ETAPY DZIAŁANIA W SYSTEMIE ELEKTRONICZNEGO NABORU:

Etap pierwszy: Składa się z pięciu kroków:

1/5. Sprawdzenie danych osobowych.

Jeśli zauważyłeś błąd skontaktuj się ze swoich wychowawcą lub z sekretariatem Twojego gimnazjum – tylko tam mogą być dokonane zmiany. 

2/5. Sprawdzenie szczegółowych danych osobowych i adresowych. 

Sprawdź czy wszystkie dane są poprawne oraz czy są wpisane telefony kontaktowe. W przypadku błędów lub braków możesz dokonać korekty lub wpisu. 

3/5. Wybór języków.

W celu informacyjnych dla szkoły możesz wskazać jakich języków obcych chciałbyś się uczyć, gdybyś mógł je wybierać dowolnie. Pamiętaj, że ten wybór nie jest wiążący do szkoły, do której będziesz zakwalifikowany.

4/5. Wybór szkoły.

Szkoły należy wybrać z rozwijającej listy w dowolnej kolejności.

5/5. Wybór oddziałów (klas).

Jest to krok ostatni i najważniejszy. 

Uwaga! 
Istotną rolę odgrywa to, w jakiej kolejności wybierzesz oddziały (klasy). Klasa wybrana jako pierwsza to ta, do której najbardziej chcesz się dostać, ostatnia to ta, na której Ci najmniej zależy. Przemyśl dobrze kolejność oddziałów (klas). To Ty decydujesz o kolejności. Szkoła, w której znajduje się oddział, który wybrałeś jako pierwszy, to tak zwana SZKOŁA PIERWSZEGO WYBORU. 

Etap drugi:

Wydrukowanie podania i dostarczenie go do szkoły pierwszego wyboru. 

Etap trzeci:

Dostarczenie kopii świadectwa i wyniku egzaminu do szkoły pierwszego wyboru. Dane zawarte w tych dokumentach wprowadzasz do systemu samodzielnie. 

Uwaga! 
Wpisu wyniku dokonaj bezbłędnie. Po sprawdzeniu poprawności formularza osiągnięć w systemie zanieś tylko kopię oznaczoną numerem 1 świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

Etap czwarty:

Sprawdzenie wyników rekrutacji. 

Etap piąty:

Potwierdzenie woli podjęcia nauki – dostarczenie do szkoły, do której zostałeś przyjęty oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu.

Etap szósty:

Rekrutacja uzupełniająca. Jeśli nie dostałeś się do żadnej z wybranych przez Ciebie klas zajrzyj na stronę „Wolne miejsca” – dostępnej w systemie. 

W przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo przyjęcia mają: 
- sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych (zaświadczenie wystawia gimnazjum macierzyste) 
- kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki (informacje wpisuje gimnazjum na świadectwie ukończenia szkoły) 
- kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia (opinię wystawia publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna) 
- osoby, które uzyskały wyższą średnią ocen oraz wyższą ocenę z zachowania na koniec gimnazjum