A   A   A         
Kontakt
98-220 Zduńska Wola
ul. Dąbrowskiego 6
tel.(fax) 043 823 42 74
lo1@lo1zdwola.dlaedu.pl
Dla Uczniów

Ankieta

Czy obawiasz się matury?

Historia szkoły

Pamiętamy o przeszłości, patrzymy w przyszłość!

Jesteśmy najstarszą szkołą średnią w Zduńskiej Woli. Korzenie naszego liceum sięgają roku 1905. Wówczas to Towarzystwo Macierzy Szkolnej podjęło starania o utworzenie szkoły średniej. W następnym roku Towarzystwo uzyskało zgodę na prowadzenie czteroklasowej męskiej szkoły realnej. W roku 1907 władze carskie zlikwidowały Towarzystwo Macierzy Szkolnej, a utrzymanie szkoły przejęło Towarzystwo Wpisów Szkolnych, któremu przewodniczył ks. Jan Cyranowski. W dwa lata później Towarzystwo to zostało rozwiązane.

W 1914 roku Ministerstwo Oświaty udzieliło ówczesnemu dyrektorowi szkoły, Antoniemu Radomskiemu, zezwolenia na otwarcie siedmioklasowego Gimnazjum Realnego. W dwa lata później powstało Towarzystwo im. Henryka Sienkiewicza, które uzyskało zezwolenie niemieckich władz okupacyjnych na otwarcie Czteroklasowej Szkoły Realnej. Po zakończeniu pierwszej wojny światowej zmieniono nazwę szkoły na Ośmioklasowe Gimnazjum Filologiczno – Koedukacyjne im. Henryka Sienkiewicza. Dyrektorem szkoły został ks. Wojtasik. Wówczas to pierwszy egzamin dojrzałości złożyło czterech abiturientów: Irena Jaruga, Kazimierz Rudnicki, Wincenty Gruszczyński i Robert Saling.

W roku 1921 Ministerstw Wyznań i Oświecenia Publicznego nadało szkole akt organizacyjny i ustaliło nazwę na Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli. Podczas obchodów 100 – lecia Zduńskiej Woli szkołę odwiedził Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Stanisław Wojciechowski. W latach trzydziestych, gdy, zgodnie z nową ustawą oświatową, wprowadzono dwustopniowe nauczanie w szkolnictwie średnim, powstało czteroletnie gimnazjum i dwuletnie liceum jako jedna placówka. Pod koniec lat trzydziestych odbył się I Zjazd Wychowanków, podczas którego utworzono Koło Byłych Wychowanków Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli.

Wybuch wojny przerwał normalny tryb życia szkoły. W listopadzie 1939 roku władze okupacyjne aresztowały dyrektora, Edwarda Bartkowskiego i nauczycieli. Kilka dni później szkoła została zamknięta.

Wiosną 1945 roku dyrektor Edward Bartkowski i nauczyciele przystąpili do organizowania szkolnictwa średniego w Zduńskiej Woli. W marcu rozpoczęły się w szkole zajęcia lekcyjne. Władze oświatowe ustaliły jej nazwę na Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum.

W połowie lat 70 – tych powstało Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum. Pod koniec lat siedemdziesiątych uczniowie rozpoczęli naukę w nowo wybudowanym południowym skrzydle szkoły. Oddano również do użytku nową salę gimnastyczną. W 1983 roku nasza szkoła została oznaczona przez Ministerstwo Oświaty Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W połowie lat osiemdziesiątych została otwarta pracownia komputerowa i rozpoczęto w naszej szkole edukację informatyczną. W roku 1984 wprowadzono rozszerzony program nauki języka angielskiego.

Lata dziewięćdziesiąte to kolejny etap rozwoju naszego liceum. Zostało ono przyjęte do Stowarzyszenia Szkół Zrzeszonych w UNESCO. Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej nawiązało współpracę z kilkunastoma krajami, realizując międzynarodowy program Sokrates COMENIUS pozwalający na młodzieży oraz doświadczeń nauczycieli.

Tradycją naszej szkoły stał się już przeprowadzany przez nauczycieli historii wewnątrzszkolny konkurs historyczny Kazimierz Wielki patronem naszego liceum. Jest on adresowany do uczniów klas pierwszych a jego głównym celem jest poznanie patrona naszego liceum. Co roku odbywają się Zjazdy Absolwentów naszej szkoły.

Jesteśmy przywiązani do tradycji, dumni z naszej przeszłości, ale nie zapominamy o przyszłości i jej wyzwaniach. Posiadamy dwie pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, oraz pracownię multimedialną działającą przy bibliotece szkolnej. Nasi uczniowie mogą uczyć się języka angielskiego, rosyjskiego, niemieckiego, francuskiego i włoskiego. Co roku ofertę edukacyjną dostosowujemy do potrzeb środowiska lokalnego. Wszystko po to, by zapewnić młodym ludziom możliwość rozpoczęcia wymarzonych studiów, dać im pewność sprostania wymaganiom stawianym przez współczesny świat.

Ciągle się rozwijamy, jesteśmy otwarci na nowe inicjatywy i potrzeby wychowanków!
Naszą szkołą kierowało dotychczas trzynastu dyrektorów:
 • ks. Władysław Wojtasik
 • Ludwik Wicher
 • Stefan Wilkoszewski
 • Leopold Badzian
 • Edward Bartkowski
 • Wiktor Pitrzykowski
 • Józef Wiśniewski
 • Bolesław Janowski
 • Jerzy Brodecki
 • Zbigniew Perliński
 • Edward Marszałek
 • Krystyna Kujawska
 • Wojciech Tyrakowski
Obecnie funkcję tę pełni Tomasz Siemienkowicz.