A   A   A         
Kontakt
98-220 Zduńska Wola
ul. Dąbrowskiego 6
tel.(fax) 043 823 42 74
lo1@lo1zdwola.dlaedu.pl
Dla Uczniów

Ankieta

Czy obawiasz się matury?

Konsultacje przedmiotowe

Zapraszamy rodziców oraz prawnych opiekunów, uczniów naszej szkoły, na kosultacje przedmiotowe, które odbędą się 15 marca 2022 w godzinach 18-19. Prosimy zgłaszać chęć spotkania z nauczycielami do wychowawców lub bezpośrednio do nauczyciela przedmiotu.

autor: Gabriela Zduniak
13.03.2022