A   A   A         
Kontakt
98-220 Zduńska Wola
ul. Dąbrowskiego 6
tel.(fax) 043 823 42 74
lo1@lo1zdwola.dlaedu.pl
Dla Uczniów

Ankieta

Czy obawiasz się matury?

Konkurs JA CZŁOWIEK

MASZ TALENT – POKAŻ SIĘ ! 11 EDYCJA SZKOLNEGO KONKURSU JA – CZŁOWIEK

 W KATEGORIACH:

  1. POEZJA (3 WIERSZE),
  2. PROZA (DO 10 STRON MASZYNOPISU),
  3. FOTOGRAFIA (3 ZDJĘCIA),
  4. PRACA PLASTYCZNA (WYKONANA DOWOLNĄ TECHNIKĄ),
  • WSZYSTKIE PRACE (W PRZYPADKU KATEGORII 1.2.- MASZYNOPIS) OPATRZONE GODŁEM NALEŻY SKŁADAĆ W BIBLIOTECE SZKOLNEJ DO DNIA 10 kwietnia 2022
  • DO PRAC NALEŻY DOŁĄCZYĆ ZAKLEJONĄ KOPERTĘ OZNACZONĄ TYM SAMYM GODŁEM ZAWIERAJĄCĄ DANE UCZESTNIKA KONKURSU – IMIĘ I NAZWISKO ORAZ KLASĘ.
  • ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I WRĘCZENIE NAGRÓD – koniec kwietnia 2022

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELAJĄ: Iwona Chmiel p. Piotr Paszkiewicz p. Tomasz Miś. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

autor: Gabriela Zduniak
27.01.2022