A   A   A         
Kontakt
98-220 Zduńska Wola
ul. Dąbrowskiego 6
tel.(fax) 043 823 42 74
lo1@lo1zdwola.dlaedu.pl
Dla Uczniów

Ankieta

Czy obawiasz się matury?

Rozdanie świadectw dojrzałości

Świadectwa dojrzałości za rok szkolny 2021/2022 zostaną rozdane w dniu 5 lipca 2022 r. w świetlicy szkolnej
wg poniższego wykazu:

godzina 11.00 klasa 3a
godzina 11.30 klasa 3b
godzina 12.00 klasa 3c
godzina 12.30 klasa 3d
godzina 13.00 klasa 3e

autor: Marzena Grudzińska
28.06.2022