A   A   A         
Kontakt
98-220 Zduńska Wola
ul. Dąbrowskiego 6
tel.(fax) 043 823 42 74
lo1@lo1zdwola.dlaedu.pl
Dla Uczniów

Ankieta

Czy obawiasz się matury?

Komputery dla uczniów z rodzin rolniczych

Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.

Wysokość pomocy wynosi do  1500 zł na rodzinę.

Wsparcie będzie przyznawane jednemu z rodziców lub opiekunów na jego wniosek  o przyznanie pomocy złożony do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodzica lub opiekuna.

Szczegółowe informacje i druki wniosków do pobrania na stronie: www.armir.gov.pl 

autor: Marzena Grudzińska
16.12.2020