A   A   A         
Kontakt
98-220 Zduńska Wola
ul. Dąbrowskiego 6
tel.(fax) 043 823 42 74
lo1@lo1zdwola.dlaedu.pl
Dla Uczniów

Ankieta

Czy obawiasz się matury?

KOMUNIKAT

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określającego ograniczenia,nakazy i zakazy, dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli informuje, że w okresie od 3 listopada do 4 grudnia 2020 r. administracja szkoły przechodzi na tryb pracy zdalnej.

Wszystkie sprawy załatwiane są telefonicznie oraz drogą e-mail.

Telefon kontaktowy; 43 8234274

poczta e-mail: lo1@lo1zdwola.dlaedu.pl

autor: Marzena Grudzińska
03.11.2020