A   A   A         
Kontakt
98-220 Zduńska Wola
ul. Dąbrowskiego 6
tel.(fax) 043 823 42 74
lo1@lo1zdwola.dlaedu.pl
Dla Uczniów

Ankieta

Czy obawiasz się matury?

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci- nabór stypendystów

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci ogłasza 37. rekrutację stypendystów tj. uczniów o zainteresowaniach naukowych, literackich i technicznych, a także uzdolnieniach plastycznych i muzycznych (instrumentaliści). Informacje o programie i zgłoszeniach dostępne są na stronie internetowej: www.fundusz.org/rekrutacja

autor: Gabriela Zduniak
16.06.2020