100-lecie I Liceum Ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli
Kontakt
98-220 Zduńska Wola
ul. Dąbrowskiego 6
tel.(fax) 043 823 42 74
lo1@lo1zdwola.dlaedu.pl
Dla Uczniów

Ankieta

Czy obawiasz się matury?

Konferencja Empatyczna Edukacja => Empatyczna Polska 12-13.10.2018 r.
Zachęceni entuzjastycznymi opiniami Uczestników pierwszej edycji Konferencji Empatyczna Edukacja —> Empatyczna Polska, zapraszamy ponownie do Zduńskiej Woli, gdzie 12 i 13.10, w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego oraz w Miejskim Domu Kultury Ratusz odbędzie się dwudniowa konferencja dla nauczycieli.
Podczas konferencji zaplanowane są wykłady, sesje naukowe oraz warsztaty przybliżające metody empatycznej komunikacji, a także warsztaty tutoringu i wykłady oraz warsztaty dotyczące metod aktywizujących uczenie się (w programie m.in. odkrycia neuronauki w kontekście uczenia się i zmian we współczesnym świecie, pedagogika C. Freineta, psychologia twórczości, pedagogika Froebla, Plan Daltoński).
Dla Uczestników stworzona zostanie również przestrzeń open space, która posłuży wymianie doświadczeń, wiedzy oraz nawiązaniu wartościowych kontaktów. Pojawi się również okazja do dyskusji na temat oddolnych działań transformujących naszą edukację w ramach projektu Budząca się Szkoła.
Wśród Prelegentów m.in.:
Profesor Jacek Pyżalski, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Uczestnik i koordynator ok. 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, głównie dotyczących ryzykownych zachowań młodzieży.
Prof. dr hab. Małgorzata Żytko, pracownik naukowy Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Edukacji Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli. Członek Zespołu Edukacji Elementarnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, przewodnicząca Rady Naukowej Fundacji Edukacja na NOWO, ekspert OECD w zakresie wczesnej edukacji.
Dr n. med. Marcin Jaracz, specjalista neuropsycholog. Prowadzi badania nad mózgowymi uwarunkowaniami funkcjonowania intelektualnego, głównie kreatywności.
Dr Marek Kaczmarzyk, biolog, dydaktyk, autor podręczników i programów szkolnych. Propagator dydaktyki ewolucyjnej – dziedziny zajmującej się wyodrębnieniem, rozpoznaniem i praktycznym wykorzystaniem wpływu mechanizmów ewolucyjnych (zarówno ewolucji biologicznej, jak i kulturowej) na procesy uczenia się i wychowania.
Dr Marzena Żylińska, zajmuje się metodyką, neurodydaktyką oraz twórczym wykorzystaniem nowych technologii w edukacji. Marzy o szkołach, do których i uczniowie, i nauczyciele będą chodzić z radością. Wierzy, że wszystko jest możliwe, o ile sami uwierzymy, że mamy wpływ na to, jak wygląda świat wokół nas.
Dr hab. prof. nadzw. Maciej Karwowski, psycholog, pedagog i socjolog. Autor licznych publikacji na temat kreatywności i pedagogiki zdolności.
Certyfikowani trenerzy Porozumienia bez Przemocy, m.in. Marta Kułaga, Elżbieta Więcław, Anna Han, Justyna Dermont-Owsińska, oraz autorki książek i trenerki komunikacji opartej na empatii: Lucyna Wieczorek i Ewa Tyralik.
 
Do 20. czerwca obowiązuje cena promocyjna za pełen udział w wykładach (sesja naukowa), dwa warsztaty (po jednym w każdym dniu), open space oraz prezentację sceniczną. Cena zawiera również wyżywienie (kolację, dwa obiady i przerwy kawowe).
Dla Uczestników konferencji wydawane będą certyfikaty.
 
Istnieje możliwość wystawienia rachunku za udział w konferencji tytułem “szkolenie rady pedagogicznej”.
 
 
Rezerwacja miejsca: https://www.empatycznapolska.pl/
autor: Gabriela Zduniak
14.06.2018