100-lecie I Liceum Ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli
Kontakt
98-220 Zduńska Wola
ul. Dąbrowskiego 6
tel.(fax) 043 823 42 74
lo1zdwola@gmail.com
Dla Uczniów

Ankieta

Czy obawiasz się matury?

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2014”

Uwaga! Stypendium!

Rozpoczął się nabór wniosków  do jednorazowego stypendium Stowarzyszenia Absolwentów Gimnazjum i Liceum, ufundowanego przez Pana Jerzego Kurowskiego . Jest ono adresowane do uczniów, którzy:
- sumiennie realizują swoje szkolne obowiązki i systematycznie uczęszczają do szkoły,
- pochodzą z rodzin niezamożnych,
- w ich rodzinach występują dodatkowe trudności ( niepełnosprawność, choroby, bezrobocie, obniżony dochód z uwagi na wielodzietność itp.)
Wnioski można pobierać w sekretariacie oraz w pokoju pedagoga -102 a  i tam też składać je po wypełnieniu. Do wniosków należy dołączyć: zaświadczenia o dochodzie (z zakładu pracy rodziców , odcinek renty, emerytury, alimentów, zaświadczenie o dochodowości gospodarstwa rolnego) oraz opinię wychowawcy, uwzględniającą frekwencję ucznia, stosunek do obowiązków szkolnych, kulturę osobistą, aktywność na rzecz szkoły. Termin składania –  do 15 grudnia. Szczegóły w pok.102 a. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem stypendium.  Zgodnie z wolą ofiarodawcy ma ono trafić do osób najbardziej potrzebujących.

 

autor: Gabriela Zduniak
08.12.2017

Wywiadówki śródroczne

Zapraszamy rodziców i opiekunów prawnych w dniu 15 stycznia 2019 r. (wtorek) o godzinie 17:30 na wywiadówki śródroczne.