100-lecie I Liceum Ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli
Kontakt
98-220 Zduńska Wola
ul. Dąbrowskiego 6
tel.(fax) 043 823 42 74
lo1zdwola@gmail.com
Dla Uczniów

Ankieta

Czy obawiasz się matury?

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2014”

Współpraca z uczelniami wyższymi

1 grudnia 2017 rw I LO, podpisano porozumienia ramowe o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim, Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym, Starostwem Powiatowym w Zduńskiej Woli i szkołami ponadgimnazjalnymi.
Porozumienie zawarte zostaje w celu podjęcia współpracy w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych i badawczych prowadzących do ponadprogramowe go rozwoju wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uczniów.

autor: Gabriela Zduniak
01.12.2017

Wywiadówki śródroczne

Zapraszamy rodziców i opiekunów prawnych w dniu 15 stycznia 2019 r. (wtorek) o godzinie 17:30 na wywiadówki śródroczne.